Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Farmakoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5010 Farmakoloji 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Bu dersin amacı, farmakolojik ajanların etki mekanizmaları, organ sistemlerinde etkili ilaçların özellikleri ve yan etkileri ile ilgili temel bilgilerin kazandırılmasıdır. 
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım
Temel Kaynaklar Kayaalp SO. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. 11. baskı, 2005
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Farmakokinetik, Farmakodinami
2. Hafta Otonom sinir sistemi farmakolojisi
3. Hafta Otokoidler
4. Hafta Kardiyovasküler farmakoloji
5. Hafta Respiratuar farmakoloji
6. Hafta Santral sinir sistemi ilaçları: antiepileptik ilaçlar; opiyoid analjezikler ve antagonistleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Santral sinir sistemi ilaçları: Antidepresan ilaçlar; antipsikotikler; nörodejeneratif hastalıklarda kullanılan ilaçlar
9. Hafta Santral sinir sistemi ilaçları: sedatif hipnotikler; lokal aneztezikler; kas gevşeticiler; genel aneztezikler
10. Hafta İlaç bağımlılığı ve suistimali
11. Hafta Endokrin sistem ilaçları: pankreas hormonları ve antidiabetik ilaçlar
12. Hafta Endokrin sistem ilaçları: Lipid metabolizmasını değiştiren ilaçlar
13. Hafta Genel Tekrar
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Farmakoloji ve toksikolojide temel kavramları tanımlar.
ÖÇ-2Farmakolojik ajanların etki mekanizmalarını ve açığa çıkardıkları yarattıkları biyolojik cevapları kavrar.
ÖÇ-3Organ sistemlerinde etkili ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini ve bu ilaçların yan etkilerini değerlendirir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3