Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Araştırma Yöntemleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5009 Araştırma Yöntemleri 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Bilim ve bilimsel bilgiyi anlamak, araştırma düzenleme prensiplerini öğrenmek, analiz için kullanılacak istatistiklere ve indekslere karar vermektir.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım
Temel Kaynaklar

Lawanga SK, Cho-Yool Tye, editors. çeviri: Özgür S, Törel S. Sağlık İstatistiği Öğretimi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları; 1990.

Özgür S. Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Yayınları; 1999.

Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatiboğlu Yayınları; 1988.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Araştırmaya giriş Sözlü Anlatım
2. Hafta İnsan olgu araştırmalarında etik Sözlü Anlatım
3. Hafta Bilgi alma Sözlü Anlatım
4. Hafta Araştırma raporu ve öneriler Sözlü Anlatım
5. Hafta Araştırma raporu hazırlama: sonuçlar, tartışma, referanslar Sözlü Anlatım
6. Hafta Araştırma yazım esasları Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Temel istatistiki kavramlar , Merkezi eğilim, değişkenlik, normal eğri Sözlü Anlatım
9. Hafta Olasılık ve hipotez testi - İlişkileri ve tahminler Sözlü Anlatım
10. Hafta Ortalama değerleri karşılaştırma Sözlü Anlatım
11. Hafta Nonparametrik istatistik seçimi Sözlü Anlatım
12. Hafta Ölçme ve veri toplama kavramları Sözlü Anlatım
13. Hafta Deneysel geçerlilik ve kontrol-deneysel olmayan veya tanımlayıcı araştırma Sözlü Anlatım
14. Hafta Nitel araştırma yöntemleri- Aaaştırma kalite kontrol - değerlendirme ve araştırmanın uygulaması Sözlü Anlatım
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Literatür taraması, hipotez kurma ve araştırma yöntemleri hakkındaki bilgileri doğrultusunda kendi çalışmalarını oluşturur.
ÖÇ-2Bir çalışmaya başlamadan önce hangi örneklem grubunda ve hangi yöntemi kullanması gerektiğini planlar
ÖÇ-3Araştırmadan elde edilen verilerin sonuçlarını mesleki bilgileri ile değerlendirir.
ÖÇ-4Bilimsel araştırmalara yönelik prensip ve yöntemleri tanımlar.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4