Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6002 6 Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 Nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, insan vücudunda meydana getirdiği bulgu ve belirtilerin oluşum mekanizmaları, nörolojik rehabilitasyonda kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik temelli tekniklerin vaka özelliklerine göre kullanımlarının kavranmasını sağlamak, nörolojik rehabilitasyon alanında klinik karar verme ve problem çözme becerisini geliştirmektir.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar -Yoktur
Özel Koşullar -Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 eğitim öğretim güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Uygulama
Temel Kaynaklar

-Algun C. Uygulamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: Ankara 1991.

-Edwards S. Neurological physiotherapy: A problem-solving approach Elsevier Health Science 2002

-Armutlu K, Spasticity and its managements with physical therapy applications in Multiple sclerosis patients. Nova Publisher 2009

-Cohen, H. (1999) Neuroscience for Rehabilitation, 2nd edn. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Nörolojik Rehabilitasyonda Değerlendirme Sözlü Anlatım
2. Hafta Serebrovasküler Hastalıklar (İnme) ve Rehabilitasyon Sözlü Anlatım
3. Hafta Serebrovasküler Hastalıklar (İnme) ve Rehabilitasyon Sözlü Anlatım
4. Hafta Spastisite ve Spastisite Tedavisinde Fizyoterapi Yöntemleri Sözlü Anlatım
5. Hafta Multipl Skleroz ve Rehabilitasyon Sözlü Anlatım
6. Hafta Parkinson ve Rehabilitasyonu Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta Ataksi ve Ataksi Rehabilitasyonu Sözlü Anlatım
9. Hafta Vestibuler Bozukluklar ve Rehabilitasyonu Sözlü Anlatım
10. Hafta Nöromüsküler Hastalıklar ve Rehabilitasyonu Sözlü Anlatım
11. Hafta Spinal Kord Yaralanmaları ve Rehabilitasyon Sözlü Anlatım
12. Hafta Spinal Kord Yaralanmaları ve Rehabilitasyon Sözlü Anlatım
13. Hafta Yutma Bozuklukları ve Rehabilitasyonu Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel Tekrar ve Vaka Tartışması Tartışma
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Nörolojik hastalıkların klinik özelliklerini tanımlar
ÖÇ-2Hastalıkları merkezi ve periferik sinir sistemi etkilenim özelliklerine göre sınıflandırıp, alt ve üst motor nöron etkilenimlerinin klinik özelliklerini tanımlar.
ÖÇ-3Alt ve üst motor nöron etkilenimlerinin değerlendirilmesine ait temel ve nörofizyolojik özellikli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar.
ÖÇ-4Nörolojik hastalığın vücut fonksiyonları, aktivite ve katılım üzerine olan etkilerini tanımlar ve klinik karar verme sürecinde tedavi programını planlar
ÖÇ-5Hastalığa uygun nörofizyolojik temelli tedavi programını seçer ve temel düzeyde uygula
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5