Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Nörofizyolojik Yaklaşımlar II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR6001 6 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II 2/4/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 Bobath, Johnstone gibi tekniklerin nörofizyolojik yaklaşımların fizyolojik etki mekanizmaları ve uygulama prensipleri konusunda temel teorik ve pratik bilgilerin verilmesidir.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri ,
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Ders 2018-2019 Güz yarıyılında açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Uygulama
Temel Kaynaklar

- Berta Bobath, Adult Hemiplegia:Evalution and Treatment

- Brunnstrom S.,Movemment Therapy in Hemiplegia.a Neurophysiological aproach

-Restoration and Motor function in stroke patients.johnstone M.

- Davies P.Steps to follow,

-Edwards BC. Manual of Combined Movements. Churchill Livingstone, Edinburgh,1992.

Hall CM, Brody LT. Therapeutic Exercise . Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 1999.

-Livanelioğlu A, Erden Z. Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Teknikleri..

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Nörofizyolojik Yaklaşımlara Giriş ve Motor Kontrol Teorileri Uygulama
2. Hafta Bobath Tedavi Yaklaşımı ve Teorik Temeli Uygulama
3. Hafta Kortikal Reorganizasyon ve Motor Öğrenme Uygulama
4. Hafta Bobath Tedavi yaklaşımında değerlendirme prensipleri Uygulama
5. Hafta Hemipleji ve Üst Ekstremite Problemleri Uygulama
6. Hafta Hemipleji ve Alt Ekstremite ve Yürüme Problemleri Uygulama
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Hemipleji Ve Gövde Eğitiminin Önemi Uygulama
9. Hafta Johnstone Yaklaşımı ve Teorik Temeli Uygulama
10. Hafta Johnstone Yaklaşımında değerlendirme prensipleri Uygulama
11. Hafta Johnstone Yaklaşımında Erken Dönem Uygulamaları Uygulama
12. Hafta Johnstone İleri Evre Üst Ve Alt Ekstemite Egzersizleri Uygulama
13. Hafta Johnstone Mat Egzersizleri Uygulama
14. Hafta Genel Tekrar Uygulama
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Nörogelişimsel tedavi yaklaşımları hakkında genel bilgi sahibi olma
ÖÇ-2Bobath ve Johnstone yaklaşımlarının hangi durumlarda ne zaman ve ne amaçla kullanılacağını öğrenme
ÖÇ-3Klinikte karşılaşılan nörolojik vakalarda tüm nörofizyolojik yaklaşımların birlikte kullanıldığı hastaya özel tedavi programı oluşturabilmesini sağlayarak kanıta dayalı tıp uygulamalarının ilkelerini bilme, bilgi ve becerisini bu ilkeler doğrultusunda kullanabilme
ÖÇ-4Fizyoterapi alanındaki uygulamalar için gerekli olan model teknik ve araçları seçebilme, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilme
ÖÇ-5Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulamalı araç- gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kavrama becerisi kazanacaklardır
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5