Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ergoterapi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5006 5 Ergoterapi 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Öğrenciye fizyoterapide ergoterapinin yeri, değerlendirme yöntemleri ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Burcu Semin Akel
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar  

1.Pedretti LW. (1996) Occupational Therapy-Practice Skills for Physical Dysfunction, St.Louis, Missouri: Mosby,

2.Trombly CA (1989) Occupational Therapy for Physical Dysfunction, Sydney, Baltimore, USA: Williams & Wilkins.

3.Kayıhan H. (1999) Hemipleji'de İş ve Uğraşı Tedavisi, Ankara: H.Ü. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Y.O. Yayınları 23.

4.Kayıhan H, Kırdı N, Uyanık M, Düger T, Hazar G. (1995) Serebral Paralizili Çocuk ve Bağımsız Yaşam, Ankara: H.Ü. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Y.O. Yayınları 15.

5.Clark GL, Wilgis EFS, Aiello B, Eckhaus D, Valdata Eddington L (1998) Hand Rehabilitation: A Practical Guide. Philadelphia, PA:: Churchill Livingstone.

6.Dittmar SS, Gresham GE. ( 1997) Functional Assesment and Outcome Measures for the Rehabilitation Health Professional, Gaithersburg, Maryland: An Aspen Publication

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ergoterapide Genel Tanımlar Sözlü anlatım
2. Hafta Fonksiyonel Bağımsızlık için Hareket Analizi I Sözlü anlatım
3. Hafta Fonksiyonel Bağımsızlık için Hareket Analizi II Sözlü anlatım
4. Hafta Fonksiyonel Aktiviteler Sözlü anlatım
5. Hafta Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi ve Eğitimi Sözlü anlatım
6. Hafta Günlük Yaşamı Kolaylaştırıcı Kendine Yardım Aletleri Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Nöromusküler Hastalıklarda Ergoterapi Sözlü anlatım
9. Hafta Nöromusküler Hastalıklarda Ergoterapi Sözlü anlatım
10. Hafta Farklı İyileşme Devrelerine Göre Tedavi Sözlü anlatım
11. Hafta Duyu Algı Motor Bütünleşme Eğitimi Sözlü anlatım
12. Hafta Ergoterapide El Eğitimi Sözlü anlatım
13. Hafta Duyu re-edükasyonu, desensitizasyon eğitimi Sözlü anlatım
14. Hafta Genel Tekrar Sözlü anlatım
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Her türlü performans alanlarında (GYA, iş, oyun) ilgili bozuklukları değerlendirebilme.
ÖÇ-2Uygun iş ve uğraşı programını planlayabilme.
ÖÇ-3Oluşturdukları program doğrultusunda iş ve uğraşı tedavisini uygulayabilme.
ÖÇ-4Performans alanları, sağlık ve iyilik hali arasındaki ilişkiyi anlayabilme ve açıklayabilme.
ÖÇ-5İş ve Uğraşı tedavisinin uygulama prensipleri ve uygulanması konusunda teorik ve pratik beceriler kazanabilme.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5