Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Pulmoner Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5005 5 Pulmoner Hastalıklar ve Rehabilitasyonu 2/2/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Solunum problemi olan hastalarda bu problemin tanınması, uygun değerlendirme yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, solunum fizyoterapi yaklaşımları ve pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının seçimi ile hastaya uygun tedavi programının planlanması ve uygulanabilmesinin sağlanması. 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü Anlatım- Uygulama
Temel Kaynaklar 1.Hodgkin JE, Celi BR, Connors GA. Pulmonary Rehabilitation: Guidelines to Success. 4th ed. St Louis, MO: Mosby, 2008. 
2. Main E, Denehy L. Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2016.
3. American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for Pulmonary Rehabilitation Programs. 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2011. 
4. Hacettepe Üniversitesi, e-kaynaklar (PubMed, WOS) 
 
Diğer Kaynaklar  -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Pulmoner rehabilitasyonun tanımı ve gerekli komponentler Sözlü anlatım
2. Hafta Obstrüktif akciğer hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu Sözlü anlatım
3. Hafta Restriktif akciğer problemlerinin patofizyolojisi ve rehabilitasyonu Sözlü anlatım
4. Hafta Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri Sözlü anlatım
5. Hafta Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz eğitimi, fiziksel aktivite Sözlü anlatım
6. Hafta Solunum egzersizleri, solunum eğitimi Sözlü anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Havayolu temizleme teknikleri-I Sözlü anlatım
9. Hafta Havayolu temizleme teknikleri-II Sözlü anlatım
10. Hafta Havayolu temizleme teknikleri-III Sözlü anlatım
11. Hafta Pulmoner cerrahide rehabilitasyon Sözlü anlatım
12. Hafta Yoğun bakımda pulmoner rehabilitasyon Sözlü anlatım
13. Hafta Solunum problemi olan neonatallerde ve pediatrik hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon Sözlü anlatım
14. Hafta Günlük yaşam aktiviteleri ve enerji tüketimi Sözlü anlatım
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Solunum problemi olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavisine yardımcı cihazları kullanır.
ÖÇ-2Solunum problemleri olan hastalara günlük faaliyetlerde enerji tüketimini sağlar.
ÖÇ-3Solunum sorunları olan hastalarda yaşam kalitesi ve psikososyal durumu değerlendirir.
ÖÇ-4Solunum sorunları olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını uygular.
ÖÇ-5Solunum sorunları olan hastaları fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel açıdan kapsamlı olarak değerlendirir.
ÖÇ-6Solunum hastalıklarının klinik özelliklerini tanımlar.
ÖÇ-7Pulmoner rehabilitasyonla ilgili temel kavramları açıklar.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7