Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Günlük Yaşam Aktiviteleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR2009 Günlük Yaşam Aktiviteleri 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi, uzun süre yatan hastalarda ortaya çıkabilecek problemlerin belirlenerek tedavi programlarının oluşturulması, hastaların ev içi ve ev dışındaki bağımsızlıklarını arttırabilmek için transfer tekniklerinin hastaya öğretilmesi, ev içinde hastaya yönelik adaptasyonları öğretmek ve hastaların bağımsızlıklarını en üst seviyeye çıkarmak için yapılabilecek fizyoterapi yöntemlerini tartışmak.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Semin Akel,
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 11.00-12.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 12.45-13.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar -Ders notu
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Günlük yaşam aktiviteleri I Sözlü Anlatım
2. Hafta Günlük yaşam aktiviteleri II Sözlü Anlatım
3. Hafta İmmobilizasyon ve etkileri Sözlü Anlatım
4. Hafta İmmobilizasyon ve önleyici yöntemler Sözlü Anlatım
5. Hafta Yatak içi ve yatak dışı aktiviteler Sözlü Anlatım
6. Hafta Hemiplejik, Paraplejik, Kuadriplejik hastalarda transfer tekniklerinin öğretilmesi Sözlü Anlatım
7. Hafta Ev içi adaptasyonları I Sözlü Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ev içi adaptasyonları II Sözlü Anlatım
10. Hafta Yürüme yardımcıları Sözlü Anlatım
11. Hafta Yürüme yardımcıları ve kullanımı Sözlü Anlatım
12. Hafta Kendine yardım araçları, seçimi ve kullanımı Sözlü Anlatım
13. Hafta Kendine yardım araçları, seçimi ve kullanımı II Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel tekrar Tartışma
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Günlük yaşam aktivitelerini değerlendirme
ÖÇ-2Bu aktivitelerde hastanın bağımsızlığın arttırmak için yapabilecekleri girişimleri, hastaların evde bağımsız olabilmeleri için ne tür düzenlemeler önerebileceklerini
ÖÇ-3Hastaların transferleri için gereken teknikleri, yardımcı araç önerisinde bulunabilme ve bu aracın eğitimini, mesane ve barsak problemli hastaya yaklaşımının öğrenilmesi ile fizyoterapi mesleğine ait temel bilgileri
ÖÇ-4Edindiği bilgiler çerçevesinde başka alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme ve değişik meslekleri kapsayan bir ekipte çalışma ve analiz ve sentez yapabilme
ÖÇ-5Etik değerlere bağlılığı, analiz ve sentez yapabilme, problem çözme ve karar verme
ÖÇ-6Temel kavramlar arası ilişkiler kurma becerisini kazanacaklardır.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6