Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Pediatrik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5004 5 Pediatrik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu 2/2/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
 Nörolojik ve Muskulo-skeletal yapıyı ilgilendiren pediatrik hastalıkların tanıtılması ve bu hastalıklara yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının teorik ve pratik olarak kavranması.
Ön Koşullar None
Eş Koşullar None
Özel Koşullar None
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. N. Ekin Akalan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  İnteraktif kuramsal ders
Temel Kaynaklar  1-Olcay Neyzi, Türkan Ertu, 1993. Pediatri, İstanbul Nobel Tıp Yayın Evi.

2-Campbel S.K., 2006. Physical therapy for children, Saunders-Elsevier, St.

3-LuisUmphred D.A. 1995, Neurologic Rehabilitation, Mosby, Boston.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Pediatrik Rehabilitasyona giriş İnteraktif kuramsal ders
2. Hafta Pediatrik Genetik sendromlar ve Rehabilitasyon: Down Sendromu, Rett sendromu ve diğer sendromlar İnteraktif kuramsal ders
3. Hafta Tortikollis, Brachial Phleksus ve Rehabilitasyonu İnteraktif kuramsal ders
4. Hafta Spina Bifida da Rehabilitasyon İnteraktif kuramsal ders
5. Hafta Kas Hastalıklarında ve Nöromusküler Hastalıklarda Rehabilitasyon İnteraktif kuramsal ders
6. Hafta Spinal Musküler Atrofiler ve Nöromüsküler Hastalıklar ve Rehabilitasyon: Gullian barre, polio vs İnteraktif kuramsal ders
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Pedaitrik Ortopedik Problemler ve Rehabilitasyon: Doğumsal Kalça çıkığı, patella çıkıları vs İnteraktif kuramsal ders
9. Hafta Otizm ve Nadir görülen hastalıklarda Rehabilitasyon (Shringomiyeli, serebellar ataksi vb.) İnteraktif kuramsal ders
10. Hafta Serebral Paralizi, nedenleri, tipleri İnteraktif kuramsal ders
11. Hafta Serebral Paralizide değerlendirme yöntemleri: GMFM, GMFCS ve diğer testler İnteraktif kuramsal ders
12. Hafta Serebral Paralizide fizyoterapi yaklaşımları: Vojta, Peto ve diğer özel yaklaşımlar İnteraktif kuramsal ders
13. Hafta Çocuklukta spor İnteraktif kuramsal ders
14. Hafta Pediatride Adaptif Cihazlar İnteraktif kuramsal ders
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Nörolojik ve Muskulo-skeletal yapıyı ilgilendiren pediatrik hastalıklar hakkında temel bilgi ve fizik tedavi rehabilitasyon uygulama
ÖÇ-2Edindiği bilgiler çerçevesinde hastayı değerlendirip fizyoterapi gereksinimlerini belirleme,
ÖÇ-3Problem çözebilme ve karar verme
ÖÇ-4Sorunları tanımlayarak analiz etme becerisi kazanacaklardır
ÖÇ-5Pediatrik rehabilitasyonla ilgili güncel uygulamalar ve literatür bilgileri hakkında bilgi sahibi olur.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5