Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Biyolojik Yaşlanma

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR2008 Biyolojik Yaşlanma 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Gerontoloji ile ilgili temel kavramların öğretilmesi.
Yaşlının temel gereksinimlerini bilerek bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül olarak yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Tümer Ulus,
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 14.00-15.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 15.45-16.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü anlatım,tartışma, sunum
Temel Kaynaklar

•             Canatan, A. Sosyal Yönleriyle Yaşlılık, Palme Yayınevi, Ankara, 2008.

•              Tufan, İ. Türkiye’de Yaşlanmak ve Yaşlılık. Antalya: GeroYay, 2006.

•              Onur, B. Gelişim Psikolojisi; Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm, İmge Yayınları, Ankara, 2008

Diğer Kaynaklar  

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yaşlılığın Tanımı ve Yaşlılık Biliminin (Gerontolojinin) tarihçesi. Sözlü Anlatım
2. Hafta Fizyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik ve kronolojik yaşlılık tanımları. Sözlü Anlatım
3. Hafta Yaşlılık teorileri Sözlü Anlatım
4. Hafta Yaşlanmaya Bağlı Fizyolojik ve Psikososyal Değişimler Sözlü Anlatım
5. Hafta Yaşlılıkta sık görülen sorunlar (Sosyal, psikolojik, ekonomik, fiziksel sorunlar) Sözlü Anlatım
6. Hafta Yaşlılık ve Etik Sözlü Anlatım
7. Hafta Türkiye'de huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri Sözlü Anlatım
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Yaşlılık ve ergonomi Sözlü Anlatım
10. Hafta Yaşlılıkta toplumsal cinsiyet Sözlü Anlatım
11. Hafta Yaşlılıkta görülen ruhsal sorunlar Sözlü Anlatım
12. Hafta Aktif yaşlanma Sözlü Anlatım
13. Hafta Film izleme Sözlü Anlatım
14. Hafta Dersin değerlendirilmesi Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. Yaşlanma olgusunun biyolojik, psikolojik, sosyolojik, bileşenlerini öğrenir.
ÖÇ-2II. Yaşlılıkta gelişen değişiklikleri öğrenir.
ÖÇ-3III. Yaşlılıkta toplumsal cinsiyet konusunu kavrar
ÖÇ-4IV. Huzurevi ve bakım merkezine giriş koşullarını sıralar
ÖÇ-5V. Yaşlılık ve etik konusu ile ilgili kavramları öğrenir
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5