Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ortopedik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5003 5 Ortopedik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu 2/2/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
1. Ortopedik hastalıklar, etiyoloji, patogenez ve doku iyileşmesini öğretmek.

2. Ortopedik hastalıklarda tanı yöntemlerini öğretmek. 

3. Klinik uygulamalarda Cerrahi ve Konservatif tedavi ayrımını öğrenmek.

4. Ortopedik Rehabilitasyon yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak.

5. Ortopedik Rehabilitasyonda hasta takibini öğrenmek
Ön Koşullar Yoktur.
Eş Koşullar Yoktur.
Özel Koşullar Yoktur.
Öğretim Üyeleri Adnan Apti
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Ödev kapsamında proje çalışmaları
Temel Kaynaklar 1. Tidy's Fizyoterapi (eds).Yakut E, Kayıhan H., Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık Tic.Ltd.Şti., Bakanlıklar Ankara, Şubat 2008, Ss.401-421.

2. Akalın E. , Şendur S., Gülbahar S. Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı. Hipokrat Tıp Kitabevi. 2016.

3. Can F. Late term rehabilitation after surgery. (In) Sport Injuries- Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation. Doral MND (ed) Springer- Verlag Com. Heidelberg, 2012, Ss. 1131-1145.

4. Braddom R.L. Physical Medicine and Rehabilitation.Elsevier Health Sciences. Philadelphia 2010.

 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ortopedik rehabilitasyonda genel değerlendirme prensipleri ve kullanılan değerlendirme yöntemleri Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
2. Hafta Kırıklar, sınıflaması, iyileşmesi, komplikasyonları Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
3. Hafta Omurga patolojileri, değerlendirme, tedavi yöntemleri ve uygulamaları. Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
4. Hafta Kalça patolojileri, değerlendirme, tedavi yöntemleri ve uygulamaları. Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
5. Hafta Diz patolojileri, değerlendirme, tedavi yöntemleri ve uygulamaları. Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
6. Hafta Ayak ve ayak bileği patolojileri, değerlendirme, tedavi yöntemleri ve uygulamaları. Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Omuz ve dirsek patolojileri, değerlendirme, tedavi yöntemleri ve uygulamaları. Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
9. Hafta El-el bileği patolojileri, değerlendirme, tedavi yöntemleri ve uygulamaları. Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
10. Hafta Eklem artropatileri, cerrahi ve konservatif tedaviler Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
11. Hafta Yumuşak doku yaralanmaları, değerlendirme, tedavi yöntemleri ve uygulamaları. Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
12. Hafta Deformiteler ve anomaliler, değerlendirme, tedavi yöntemleri ve uygulamaları. Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
13. Hafta Ampütasyonlar, değerlendirme, tedavi yöntemleri ve uygulamaları Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
14. Hafta Özel sendromlar, değerlendirme, tedavi yöntemleri ve uygulamaları. Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 50
Final 1 50


ÖÇ-1Ortopedik problemleri tanımlayabilir
ÖÇ-2Ortopedideki kas- iskelet sistem yaralanmalarını ve dejeneratif eklem hastalıklarını açıklayabilir ve bunlarla ilgili komplikasyonları bilir.
ÖÇ-3Cerrahi gerektiren ortopedik durumlarda cerrahi işlem ile ilgili temel kavramları bilir ve dikkat edilmesi gereken noktaların farkına varır.
ÖÇ-4Ortopedik problemlerde genel ve patolojiye özel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar ve uygular.
ÖÇ-5Ortopedideki kas- iskelet sistem yaralanmaları ve dejeneratif durumlar ile ilgili genel tedavi prensiplerini bilir ve fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumların ihtiyacını belirleyebilir.
ÖÇ-6Cerrahi geçirmiş veya geçirmemiş hastalar için duruma ve patolojiye en uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını belirler ve uygular.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6