Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Nörofizyolojik Yaklaşımlar I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5002 5 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I 2/4/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 PNF tekniklerinin ve Brunnstrom tedavi yaklaşımının fizyolojik etki mekanizmaları ve uygulama prensipleri konusunda temel teorik ve pratik bilgilerin verilmesidir
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım - Uygulama
Temel Kaynaklar -

-Otman S, Karaduman A, Livanelioğlu A, Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar. Hacettepe ÜniversitesiYayınları;21,2001

-Therapeutic Exercise for Body Alignment and Function, Marian Williams, Catherine Worthingham

-Proprioceptive Neuromusculer Facilitation, Margret Knott, Dorothy E. Voss

-PNF in Practice, S.s. Adler, D. Beckers, M.Buck

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon (PNF) 'e Giriş Sözlü Anlatım - Uygulama
2. Hafta PNF üst ekstremite paternleri, kasların tanımlanması Sözlü Anlatım - Uygulama
3. Hafta PNF üst ekstremite yarım patern uygulamaları Sözlü Anlatım - Uygulama
4. Hafta PNF alt ekstremite paternleri, kasların tanımlanması Sözlü Anlatım - Uygulama
5. Hafta PNF alt ekstremite yarım patern uygulamaları Sözlü Anlatım - Uygulama
6. Hafta PNF skapula ve pelvis paternleri/ PNF boyun, alt ve üst gövde paternleri Sözlü Anlatım - Uygulama
7. Hafta Ara Sınav Sözlü Anlatım - Uygulama
8. Hafta PNF fasilitasyon teknikleri Sözlü Anlatım - Uygulama
9. Hafta PNF inhibisyon teknikleri Sözlü Anlatım - Uygulama
10. Hafta PNF mat egzersizleri Sözlü Anlatım - Uygulama
11. Hafta Brunnstrom Tedavi Yaklaşımı- Teorik Temeli ve Değerlendirme Prensipleri Sözlü Anlatım - Uygulama
12. Hafta Brunnstrom Tedavi Yaklaşımı- Üst ekstremite eğitimi Sözlü Anlatım - Uygulama
13. Hafta Brunnstrom Tedavi Yaklaşımı - Alt ekstremite Sözlü Anlatım - Uygulama
14. Hafta Brunnstrom Tedavi Yaklaşımı - Yürüme eğitimi Sözlü Anlatım - Uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. PNF tekniklerinin nörofizyolojik etki mekanizmalarını tanımlar
ÖÇ-2II. PNF tekniklerinin terapötik egzersizler içindeki yeri ve kullanım amaçlarını belirtir
ÖÇ-3III. Farklı nöromusküler sistem bozukluklarında fasilitasyon veya inhibisyon amaçlarına yönelik problem çözme becerisi kazanır
ÖÇ-4IV. PNF tekniklerini farklı klinik durumlarda uygulama becerisi kazanır
ÖÇ-5V. Brunnstrom yönteminin nörofizyolojik etki mekanizmalarını tanımlar
ÖÇ-6VI. Brunnstrom'da evreler ve açıklanması ile evrelere göre değerlendirme becerisi kazanır.
ÖÇ-7VII. Brunnstrom evrelerine göre üst ekstremite ve alt ekstremiteye yönelik uygulanan tedavi yöntemleri ve egzersizleri uygulama becerisi kazanır.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7