Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Kadın Doğum Hastalıkları ve Rehabilitasyonu

Kadın Doğum Hastalıkları ve Rehabilitasyonu

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR5001 5 Kadın Doğum Hastalıkları ve Rehabilitasyonu 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
 Bu dersin amacı kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini kullanabilme becerisi edinmektir.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Güz yarıyılında ders açılmamıştır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar -Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Prof. Dr. Türkan Akbayrak, Yrd. Doç. Dr. Serap Kaya
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kadın genital sistem anatomi ve fizyolojisi Sözlü Anlatım
2. Hafta Üreme fizyolojisi Sözlü Anlatım
3. Hafta Gebelikten korunma Sözlü Anlatım
4. Hafta Gebelikte meydana gelen sistematik değişimler Sözlü Anlatım
5. Hafta Gebelikte değerlendirme Sözlü Anlatım
6. Hafta Doğum Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Gebelikte sık görülen problemler Sözlü Anlatım
9. Hafta Prenatal ve perinatal egzersizler Sözlü Anlatım
10. Hafta Postnatal dönemde sık görülen problemler Sözlü Anlatım
11. Hafta Postnatal egzersizler Sözlü Anlatım
12. Hafta Ürojinekolojik değerlendirme Sözlü Anlatım
13. Hafta Ürojinekolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon Sözlü Anlatım
14. Hafta İnkontinans ve pelvik taban işlev bozuklukları Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. Kadın genital organ anatomisi ve fizyolojisini bilir
ÖÇ-2II. Üreme fizyolojisini anlatır.
ÖÇ-3III. Kadınlarda sık görülen ürogenital problemleri bilir
ÖÇ-4IV. Gebelikte uygulanan prenatal egzersizleri uygular
ÖÇ-5V. Gebelik sonrasında postnatal egzersizleri uygular
ÖÇ-6VI. Ürolojik ve jinekolojik değerlendirme yapar
ÖÇ-7VII. İnkontinansta fizyoterapi ve rehabilitasyon programı planlar.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7