Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Beslenme İlkeleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR2006 Beslenme İlkeleri 1/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki, makro ve mikro besin ögeleri, enerji metabolizması, ,enzimler, hormonlar, nükleik asitler, fonksiyonel besinler, katkı maddeleri, besin grupları ve sağlıklı beslenme modellerini inceler.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Nihan Çakır Biçer,
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 14.00-14.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 12.00-13.00, Şirinevler Yerleşkesi, SBF-303
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar -Ders notu
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Beslenmeye Giriş Sözlü Anlatım
2. Hafta Karbonhidratlar Sözlü Anlatım
3. Hafta Proteinler Sözlü Anlatım
4. Hafta Yağlar Sözlü Anlatım
5. Hafta Enerji Metabolizması Sözlü Anlatım
6. Hafta Mineraller ( demir, kalsiyum) Sözlü Anlatım
7. Hafta Vitaminler (antioksidan vitaminler – A, C, E vitaminleri) Sözlü Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Özel Durumlarda Beslenme Sözlü Anlatım
10. Hafta Bebeklik (0-1 yaş ) Döneminde Beslenme Sözlü Anlatım
11. Hafta Anne Sütü, Ek Besinler Sözlü Anlatım
12. Hafta Okul Öncesi ve Okul Döneminde Beslenme Sözlü Anlatım
13. Hafta Adölesan Döneminde Beslenme Sözlü Anlatım
14. Hafta Hastanelerde Beslenme Uygulamaları Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Beslenme-sağlık etkileşimini bilme
ÖÇ-2Özel durumlarda (Gebelik, emziklilik, geriatri vb) beslenme kurallarını kavrama
ÖÇ-3Hasta beslenmesi ilkelerini bilme
ÖÇ-4Besin ögelerinin kimyasal ve fiziksel yapılarını öğrenme
ÖÇ-5Makro ve mikro besin ögeleri, enerji metabolizması, enzimler, hormonlar, nükleik asitler, fonksiyonel besinler, katkı maddeleri, besin grupları ve sağlıklı beslenme modellerini inceleyerek beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5