Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İş Sağlığı ve Güvenliği

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4012 İş Sağlığı ve Güvenliği 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı "İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri" yetiştirmek amaçlanmıştır. Program aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Sevgi ERGİN
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 9.00-10.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 10.45-11.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -sözel anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar -Ders notu
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine Giriş Sözel anlatım
2. Hafta Kaza Teorileri, Risk Değerlendirme ve Yönetim Sistemi Sözel anlatım
3. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Gelişimi Sözel anlatım
4. Hafta Türkiye’de ve Dünyada İSG Sistem ve Kurumlar Sözel anlatım
5. Hafta Avrupa Birliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Sözel anlatım
6. Hafta Ülkemizin Tabi Olduğu Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Anlaşmaları Sözel anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Adımları Sözel anlatım
9. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Yönetimi Sözel anlatım
10. Hafta İSG Yönetim Sisteminde Belgelendirme Sözel anlatım
11. Hafta ş Sağlığı ve Güvenliği Risk Grupları ve Kombinasyonları Sözel anlatım
12. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeli Özellikler ve Risk Kodları Sözel anlatım
13. Hafta Is Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Örnekleri. Sözel anlatım
14. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yapısı Sözel anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1İş güvenliği ve işçi sağlığı alanındaki gelişmeleri takip edebilmek için bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma
ÖÇ-2İş güvenliği alanında, ahlaki ve mesleki etik değerleri kazanma
ÖÇ-3İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanma
ÖÇ-4İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
ÖÇ-5İlk yardım ve iş hijyeni konularında yeterli bilgiye sahip olma
ÖÇ-6Meslek hastalıkları ve çözüm yöntemleri konusunda güncel bilgiye sahip olma
ÖÇ-7İş kazalarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sahada inceleyerek değerlendirme
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7