Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Tıbbi Etik

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR2005 Tıbbi Etik 1/0/0 SA Türkçe 1
Dersin Amacı
 Etik, ahlak ve deontolojiyi öğretmek, fizyoterapi etik kurallarını öğreterek benimsetmek, klinik ve araştırma etiği arasındaki farkları öğretmek amaçlanmaktadır. 

 

Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Adnan APTİ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 9.00-9.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 9.45-10.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü ve görsel anlatım, Tartışma
Temel Kaynaklar -Ders Notu
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Etik ve ahlak kavramları Sözlü anlatım
2. Hafta Tıp Etiği İlkeleri Sözlü anlatım
3. Hafta İnsan hakları, Çocuk hakları Sözlü anlatım
4. Hafta Hasta ve Engelli hakları, Hasta hakları ve sorumlulukları, Hasta Haklarından Yararlanmada Öncelik Sözlü anlatım
5. Hafta Tıbbi Etiğinin Temel Kuralları ve Fizyoterapi Alanına Uyarlanması Sözlü anlatım
6. Hafta Fizyoterapide etik ilkeler Sözlü anlatım
7. Hafta Takım çalışması, meslekler arası iş birliği ve etik değerler. Sözlü anlatım
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Etik Karar Verme Süreci, Etik Karar Verme Sürecinde Yapılan Hatalar Sözlü anlatım
10. Hafta Etik karar verme sürecinde strateji Sözlü anlatım
11. Hafta Araştırma etiği Sözlü anlatım
12. Hafta Sağlık alanında araştırma etiği ve etik kurullar. Sözlü anlatım
13. Hafta Mesleki deontoloji ve ulusal / uluslararası etik deklerasyonlar Sözlü anlatım
14. Hafta Etik problemler ve problem çözme Sözlü anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Etik, ahlak, mesleki otonomi ve deontolojiyi bilir ve davranışlarına yansıtır,
ÖÇ-2Etik kavramları ve rehabilitasyon alanındaki etik kuralları, hasta haklarını ve fizyoterapistlik mesleğinin etik prensiplerini açıklar, yorumlar,
ÖÇ-3Fizyoterapi Rehabilitasyon alanında ekip çalışmasını kavrar,
ÖÇ-4Ekip üyelerinin hak ve sorumluluklarını bilir ve multidisipliner ekip çalışmasını benimser,
ÖÇ-5Hasta haklarını, çocuk haklarını ve sağlık profesyonellerinin çalışma prensiplerini ve mesleki deontolojiyi bilir,
ÖÇ-6Ulusal/uluslar arası etik deklerasyonları bilir,
ÖÇ-7Klinikte olası etik problemleri belirleyebilir ve çözüm yolları üretebilecek donanıma sahiptir.
ÖÇ-8Araştırma etiğini bilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8