Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Histoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR2011 Histoloji 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 İnsan vücudunun organ ve sistemlerini oluşturan doku ve hücrelerin normal ve hastalanmış durumda mikroskobik yapısını yapısal fonksiyonları ile birlikte öğrenmek ve embriyolojik yapıyı anlamaktır. Ders kapsamında  Sindirim sistemi, solunum sistemi, endokrin sistemi, dolaşım sistemi,lenfoid organlar, genital sistem, santral sinir sistemi, boşaltım sistemi, deri konuları işlenecektir.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yener Aytekin,
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 14.00-15.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 15.45-16.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar -Gartner LP, Hiatt JL. Color Textbook of Histology W.B. Saunders Company, Philedelphia, 2001
Diğer Kaynaklar - Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology, Text
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Histolojiye giriş, histolojinin tanımı. İnteraktif Anlatım
2. Hafta Histolojik preparat hazırlama aşamaları, fiksasyon, dehidratasyon, şeffaflaştırma. İnteraktif Anlatım
3. Hafta Bloklama, kesit alma, boyama İnteraktif Anlatım
4. Hafta Histolojide sık kullanılan mikroskop türleri ve mikroskop yöntemleri. İnteraktif Anlatım
5. Hafta Histolojide kullanılan özel yöntemler İnteraktif Anlatım
6. Hafta Hücre, hücre membranı, nükleus, sitoplazma, sitoplazmik inklüzyonlar, sitoskeleton İnteraktif Anlatım
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Hücre bölünmesi, hücre hareketi, hücre ölümü. İnteraktif Anlatım
9. Hafta Epitel doku, epitel hücrelerinin şekil ve özellikleri, hücre yüzeyi özelleşmeleri. İnteraktif Anlatım
10. Hafta Epitel tipleri, epitel dokunun genel biyolojisi, epitel dokunun yenilenmesi İnteraktif Anlatım
11. Hafta Bağ dokusu, temel madde, lifler, hücreler, bağ dokusunun tipleri, bağ dokusunun histofizyolojisi, yağ dokusu, beyaz (uniloküler) yağ dokusu, kahverengi (multiloküler) yağ dokusu. İnteraktif Anlatım
12. Hafta Kemik dokusu, kemiğin makroskobik yapısı, kemiğin mikroskobik yapısı, kemik dokusunun histeogenezi, kemik dokusunun büyümesi ve yeniden şekillenmesi, kemik dokusunun histofizyolojisi. İnteraktif Anlatım
13. Hafta Kas dokusu, kas dokusunun genel özellikleri, iskelet kası, kalp kası, düz kas, kas dokusunun yenilenmesi. İnteraktif Anlatım
14. Hafta Sinir dokusu, nöron, sinir lifleri, nöroglia, periferik sinirler, otonom sinir sistemi, sinir dokusunun histofizyolojisi, sinir dokusunun dejenerasyonu ve rejenerasyonu İnteraktif Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Embriyonun normal ve anormal yerleşim yerlerini açıklar
ÖÇ-2Embriyon ve fetüsün normal gelişim süreçlerini tanımlar
ÖÇ-3Hücrenin temel özelliklerini bilir
ÖÇ-4Genel Histoloji kapsamında, histolojiyi tanımlayarak rutin histolojik tekniklerinin öğrenir
ÖÇ-5Hücrenin yapısını tanımlayarak,Epitel, Bağ ve Destek Dokular, Kas ve Sinir Dokuların genel histolojik yapılarının açıklar
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5