Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Halk Sağlığı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3011 Halk Sağlığı 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Öğrencinin; Halk sağlığında fizyoterapistin yeri, halk sağlığı modelleri, sağlıklı kişiler, çocuk, yaşlı, obez ve özürlülerde koruyucu fizyoterapi yöntemleri, toplum temelli fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramlarını tanıması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Uzm. Dr. Meltem AKIN DİKLELİ
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 14.00-15.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 13.30-14.00, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım
Temel Kaynaklar Halk Sağlığında Temel Bilgiler, Prof. Dr. Münevver BERTAN, Doç. Dr. Çağatay GÜLER
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Halk sağlığına giriş Sözlü Anlatım
2. Hafta Halk sağlığı kavramının içeriği Sözlü Anlatım
3. Hafta Bulaşıcı hastalıklar Sözlü Anlatım
4. Hafta Ulusal kanser kontrol programı Sözlü Anlatım
5. Hafta Engellilerde ve çocuklarda spor Sözlü Anlatım
6. Hafta İlk yardım Sözlü Anlatım
7. Hafta Obezite ve diyabet kontrol programı Sözlü Anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Enfeksiyon kontrolü Sözlü Anlatım
10. Hafta Kemik sağlığı ve osteoporoz Sözlü Anlatım
11. Hafta Geriatride fizyoterapi ve rehabilitasyon Sözlü Anlatım
12. Hafta Kronik akciğer ve kalp hastalıklarını önleme Sözlü Anlatım
13. Hafta Bel – boyun okulu Sözlü Anlatım
14. Hafta Toplumda fiziksel aktivite ve pilates Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Halk sağlığı ile ilgili temel kavramları bilme
ÖÇ-2Temel sağlık hizmetlerini bilme
ÖÇ-3Demografi ve temel sağlık ölçütlerini bilme
ÖÇ-4Kanıta dayalı uygulamaların ilkelerini bilme
ÖÇ-5Sık görülen epidemiyolojik hastalıkları kavrayabilme
ÖÇ-6Çevre sağlığı ile ilgili temel kavramları bilme
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6