Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Patoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3010 Patoloji 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Genel patoloji konuları, organ ve sistemlerde hastalık oluşumuna neden olan yapısal değişiklikler ve fonksiyonel bozukluklar ile bunların nedenleri ve oluşum mekanizmalarını öğretmek.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selver ÖZEKİNCİ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 14.00-15.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 15.45-16.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar -Ders notu, Robins Patoloji Kitabı
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Patolojiye giriş ve laboratuvar teknikleri Sözlü Anlatım
2. Hafta Hücre Patolojisi Sözlü Anlatım
3. Hafta Adaptasyonlar, Apopitozis Sözlü Anlatım
4. Hafta İnflamasyon Sözlü Anlatım
5. Hafta İnflamasyon Sözlü Anlatım
6. Hafta Kronik İnflamasyon Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Yara İyileşmesi Sözlü Anlatım
9. Hafta Hemodinamik Bozukluklar Sözlü Anlatım
10. Hafta İmmün Sistem Patolojisi Sözlü Anlatım
11. Hafta İmmün Sistem Patolojisi Sözlü Anlatım
12. Hafta Neoplazi Sözlü Anlatım
13. Hafta Neoplazi Sözlü Anlatım
14. Hafta Eklem Hastalıkları Patolojisi Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Patolojinin tanımını ve işlevini öğrenmek
ÖÇ-2Hücre incinmesi ve hücrenin incinmeye verdiği cevabı öğrenmek
ÖÇ-3Akut ve kronik iltihab ile yara iyileşmesini öğrenmek, kimyasal aracıların iltihaptaki etkilerini öğrenmek.
ÖÇ-4Aşırı duyarlılık reaksiyonlarını öğrenmek
ÖÇ-5Neoplazi ile ilgili temel bilgileri öğrenmek
ÖÇ-6Dejeneratif eklem hastalıklarının patogenezi hakkında bilgi edinmek.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6