Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Acil ve İlkyardım

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4009 Acil ve İlkyardım 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Yaralı veya kazaya uğramış veya yaşamı tehlikeye düşüren herhangi bir durumda bireyin, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatının kurtarılması ya da durumunun kötüye gitmesini önlemek amacıyla  olay yerinde mevcut araç gereçle yapılan hayat kurtarıcı becerilerin öğrenciye öğretilmesidir.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Asiye GÜL
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 13.00-14.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 12.30-13.00, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım

- Demostrasyon

- Video
Temel Kaynaklar -1) Somyürek, H. , İ. , Tabak, R. ,S. (2008). Temel İlk Yardım ve Acil Bakım. Ankara: Palme YAyınları.

2) Türkiye Kızılay Derneği. Adım Adım İlkyardım ve Kurtarma. Ankara: Palme Yayınları.

3) T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitim Müdürlüğü. (2008). Eğitimciler İçin Eğitim Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayın No:722, İlkay Ofset Matbaacılık.

4) Prof. Dr. Süzen, B. ve İnan, H. (2004). İlk yardım. Ankara: Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret LTD.ŞTİ

5) Özden, M. (2014). İlkyardım ve Acil Bakım Ders Kitabı, İstanbul: Yazarın Kendi Yayını.

6) Süzen, LB. (2014). Temel İlkyardım İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.

7) Yıldız, H., Çatal, E. (Ed.). (2015). İlkyardım İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İlkyardımla İlgili Temel Kavramlar İlkyardımın amacı Sözlü Anlatım
2. Hafta Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikeler ve Korunma Sözlü Anlatım
3. Hafta Yaralının Kurtarılması, Haberleşme ve Taşınma Sözlü Anlatım
4. Hafta Kalp- Akciğer Canlandırması Sözlü Anlatım, demostrasyon
5. Hafta Boğulma ve Solunum Yolu Tıkanmasında İlk Yardım Sözlü Anlatım, demostrasyon
6. Hafta Kanamalar ve İlk Yardım Sözlü Anlatım, demostrasyon
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Yanıklar ve Donmalarda İlkyardım Sözlü Anlatım
9. Hafta Donmalarda İlkyardım Sözlü Anlatım
10. Hafta Yaralanmalarda İlk Yardım, Pansumanlar ve Sargılar Sözlü Anlatım
11. Hafta Zehirlenmelerde, Böcek ve Hayvan Isırıklarında İlk Yardım Sözlü Anlatım, video sunumu
12. Hafta Kırık Çıkık ve Burkulmada İlk Yardım Sözlü Anlatım
13. Hafta Doğal Afetlerde ve Crush Sendromunda İlk Yardım Sözlü Anlatım, video sunumu
14. Hafta Travmalarda İlk Yardım ve Acil Bakım Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Yanıkta ve donmalarda ilk yardımı uygulayabilmesi
ÖÇ-2Zehirlenmelerde, böcek ve hayvan ısırıklarında ilk yardımı uygulayabilmesi
ÖÇ-3Travmaları tanımlayabilmesi ve travmalarda ilk yardımı uygulayabilmesi
ÖÇ-4Acil bakım ve ilkyardımın amacını ve temel tekniklerini öğrenmesi
ÖÇ-5Kalp-solunum durmasını tanımlayabilmesi ve kalp-akciğer canlandırması yapabilmesi
ÖÇ-6Solunum yolu tıkanıklıklarını ve boğulmayı tanımlayabilmesi ve ilk yardımı uygulayabilmesi
ÖÇ-7Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulayabilmesi
ÖÇ-8Hasta veya yaralıları uygun pozisyonda taşıyabilmesi
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8