Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yaz Stajı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR0001 4 Yaz Stajı 0/2/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Amaç öğrencilere klinik bir ortamda teorik bilgilerini ve pratik becerilerini uygulama imkânı sağlamaktır.
Ön Koşullar FTR1001 Anatomi I, FTR2001 Anatomi II, FTR 1002 Fizyoloji I ve FTR2002 Fizyoloji II derslerini başarıyla geçmiş olmak; FTR3001 Fiziksel Ajanlar ve Elektroterapi I, FTR4001 Fiziksel Ajanlar ve Elektroterapi II, FTR3002 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme ve FTR4002 Tedavi Hareketleri Prensipleri derslerini almış olmak FTR0001 Yaz Stajı I'in ön koşullarıdır.
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. N. Ekin Akalan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Uygulama ve pratik
Temel Kaynaklar --
Diğer Kaynaklar --
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama Uygulama
2. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama Uygulama
3. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama Uygulama
4. Hafta Klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulama Uygulama
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Staj 1 100


ÖÇ-1Hastalarla ve diğer sağlık çalışanları ile İletişim becerisi kazanır
ÖÇ-2Profesyonel çalışma becerisini hatırlar ve kullanır.
ÖÇ-3Fizyoterapi ve rehabilitasyon programları hakkında temel bilgi ve becerileri gözden geçirir
ÖÇ-4Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli, hastaya özgü temel ölçme değerlendirme yöntemlerini fizyoterapist gözleminde yapar.
ÖÇ-5Danışman fizyoterapist tarafından çizilen tedavi programını gözler ve danışman fizyoterapiste yardım eder.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5