Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Egzersiz Fizyolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4007 4 Egzersiz Fizyolojisi 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
1. Farklı yoğunluklarda uygulanan egzersizlerin vücut sistemleri üzerindeki etkisinin öğretilmesi.

2. Egzersiz sırasında oluşabilecek problemleri değerlendirme.

3. Egzersiz reçetesi planlanması.

4. Klinik ve laboratuvar egzersiz testleri ve yorumlanması.

5. Farklı çevresel şartlar altında egzersizlerin vücut sistemleri üzerindeki etkisinin öğretilmesi.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Uzm. Fzt. İoakim İPSEFTEL
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 15.00-16.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 16.45-17.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumları, Video gösterimi. 
Temel Kaynaklar  

McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise Physiology: Nutrition, Energy and Human Performance. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

 

ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

 

Powers S, Howley E. Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. 8th ed. New York: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 2011.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Aerobik ve anaerobik enerji sistemleri, egzersizde enerji transfer yolları Sözlü Anlatım
2. Hafta Kas fizyolojisi, kas iskelet sistemi ve egzersiz Sözlü Anlatım
3. Hafta Egzersiz ve kan fizyolojisi Sözlü Anlatım
4. Hafta Kardiyopulmoner sistem ve egzersiz Sözlü Anlatım
5. Hafta Endokrin sistem ve egzersiz Sözlü Anlatım
6. Hafta Termoregülasyon ve egzersiz, Sualtı ve yüksek irtifada egzersiz fizyolojisi Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İstirahat ve fiziksel aktivitede enerji kapasitesi ve enerji harcamasının ölçülmesi, egzersiz testleri. Sözlü Anlatım
9. Hafta Egzersiz testleri. Aerobik, anaerobik kapasiteler ve endurans ölçüm metodları. Sözlü Anlatım
10. Hafta Hız, Reaksiyon, Kuvvet, Çeviklik ölçümü Sözlü Anlatım
11. Hafta Kardiyopulmoner sistemlerin egzersize adaptasyonu Sözlü Anlatım
12. Hafta Aerobik ve anaerobik egzersiz eğitimi, egzersiz sonrası toparlanma. Sözlü Anlatım
13. Hafta Egzersiz reçetesi ve oluşturma Grup Çalışması
14. Hafta Antrenman programı oluşturma Grup Çalışması
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Kalp, dolaşım ve solunum sistemlerinin egzersize verdiği akut ve kronik cevapları tanımlar.
ÖÇ-2Kas-iskelet sisteminin ve sinir sisteminin egzersize verdiği akut ve kronik cevapları tanımlar.
ÖÇ-3Vücutta enerji transferi, istirahat, fiziksel aktivite ve egzersiz sırasında enerji harcamasını açıklar.
ÖÇ-4Anaerobik ve aerobik egzersiz eğitiminin prensiplerini ve temel kavramlarını belirtir.
ÖÇ-5Kişisel ve çevresel faktörlerin egzersize olan etkilerini tanımlar.
ÖÇ-6Egzersiz reçetesi oluşturabilmeyi öğrenir ve programı planlar.
ÖÇ-7Egzersiz sonrası oluşan temel fizyolojik cevapları öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7