Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Patolojik Kinezyoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4005 4 Patolojik Kinezyoloji 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
 Genel olarak muskuloskeletal yapıyı ilgilendiren patolojiler ve bu patolojilerin oluş mekanizmalarını tanıtmak ve İyileşme süreçleri konusunda temel bilgi edinmek.
 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. N. Ekin AKALAN
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 11.00-12.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 12.45-13.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar Basıc Biomechanich Of The Muskuloskeletal Systemn, Nordin, Frankel; 2- Spor Anatomisi, Weineck, (Çeviri:Elmacı) Isbn:975-581-023-4,1998, Ankara
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Patolojik Kinezyolojiye Giriş İnteraktif Eğitim
2. Hafta Patolojik Kinezyolojiye Giriş İnteraktif Eğitim
3. Hafta Ayakbileği Eklem Patomekaniği I İnteraktif Eğitim
4. Hafta Diz Eklem Patomekaniği I İnteraktif Eğitim
5. Hafta Diz Eklem Patomekaniği II İnteraktif Eğitim
6. Hafta Kalça Eklem Patomekaniği I İnteraktif Eğitim
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Kalça Eklem Patomekaniği II İnteraktif Eğitim
9. Hafta Omuz Eklem Patomekaniği I İnteraktif Eğitim
10. Hafta Omuz Eklem Patomekaniği II İnteraktif Eğitim
11. Hafta Dirsek Eklem Patomekaniği İnteraktif Eğitim
12. Hafta El - El Bileği Eklem Patomekaniği I İnteraktif Eğitim
13. Hafta Kolumna vertebralis patomekaniği İnteraktif Eğitim
14. Hafta Patolojik Yürüme İnteraktif Eğitim
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 5
Final 1 60


ÖÇ-1 -Mesleğe ait temel bilgilerden insan hareketini ilgilendiren muskuloskeletal yapıya ait patolojileri öğrenir
ÖÇ-2-Patolojilerin kinezyolojik analizini yapabilme becerisini kazanır.
ÖÇ-3-Oluş biçimlerini ve temel iyileşme süreçlerini kavrar, problem çözümüne yönelik planlama ve organizasyon kapasite becerisini kazanır
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3