Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Cerrahi Bilimler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4004 4 Cerrahi Bilimler 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 Dersin amacı, genel cerrahi alanında sıklıkla görülen hastalıklarla ilgili temel düzeyde teorik bilgi sahibi olunması, hastalığa yönelik cerrahi tedavi seçenekleri ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesidir.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 14.00-17.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 17.45-18.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar --1. Prof.Dr.Haluk Yetkin. Miller Ortopedi Kitabı. 1. Baskı. Nobel Tıp Kitapevi,2006.

2. Prof.Dr. Mehmet Çakmak. Ortopedi. 1. Baskı.Nobel Tıp Kitapevi, 1998.

3. Rengachary SS, Ellenbogen RG: Principles of Neurosurgery. Elsevier Mosby Saunders,2005.

4. Kaye AH: Essential Neurosurgery. Blackwell Publishing, 2005.

5. Hopkins J, editör: Oral E. Jinekoloji ve Obstetri El Kitabı. 4. baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevi,2012.

6. Çiçek NM, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. 3. baskı.Ankara:Atlas Kitapçılık,2012.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel Cerrahi Sözlü Anlatım
2. Hafta Genel Cerrahi Sözlü Anlatım
3. Hafta Yara ve Yanıklar Sözlü Anlatım
4. Hafta Gastrointestinal hastalıklar cerrahisi Sözlü Anlatım
5. Hafta Kardiyovasküler cerrahi Sözlü Anlatım
6. Hafta Pulmoner cerrahi Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kadın Doğum Hastalıkları Sözlü Anlatım
9. Hafta Kadın Doğum Hastalıkları Sözlü Anlatım
10. Hafta Ortopedide Yumuşak Doku ve Kemik Cerrahisi Sözlü Anlatım
11. Hafta Spinal deformiteler ve Omurga Cerrahisi Sözlü Anlatım
12. Hafta El Cerrahisi Sözlü Anlatım
13. Hafta Meme Cerrahisi Sözlü Anlatım
14. Hafta Transplantasyon Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1I. Genel cerrahi seçenekleri hakkında genel bilgi sahibi olur
ÖÇ-2II. Yara, yanık iyileşmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ-3III. Kardiyo vasküler ve pulmoner hastalıkların cerrahisi hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ-4IV. Kadın sağlığı, kadın hastalıkları ve doğum, meme cerrahisi ve inkontinansa yönelik konservatif ve cerrahi yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4