Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fizyoloji II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR2002 2 Fizyoloji II 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem) öğrenecek, bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini kavrayacak, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlayacak ve canlılığı sürdüren çeşitli özellik ve mekanizmaları açıklamaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam zorunluluğu
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Nuran DARIYERLİ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 09.00-10.45/Perşembe 15.00-16.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 16.45-17.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım Soru-Cevap Tartışma
Temel Kaynaklar -Guyton, AC, Hall, JE (2006) Textbook of Medical Physiology, Pennsylvania: WB Saunders, Eleventh ed. 
Diğer Kaynaklar -Ganong, WF (2003) Review of Medical Physiology, USA: Mc Graw Hill, Twenty-first edition.

Berne, RM, Levy, MN (2000) Principles of Physiology, Missouri: Mosby, Inc. Third ed.


 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kan Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
2. Hafta Kan Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
3. Hafta Solunum Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
4. Hafta Merkezi Sinir Sistemi - Motor Fonksiyonlar Anlatım Soru-Cevap Tartışma
5. Hafta Merkezi Sinir Sistemi - Duyusal Fonksiyonlar Anlatım Soru-Cevap Tartışma
6. Hafta Otonom Sinir Sistemi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Hipotalamus ve Fonksiyonları Anlatım Soru-Cevap Tartışma
9. Hafta Sindirim Sistemi Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
10. Hafta Sindirim Sistemi Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
11. Hafta Metabolizma Anlatım Soru-Cevap Tartışma
12. Hafta Endokrin Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
13. Hafta Endokrin Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
14. Hafta Endokrin Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışma mekanizmalarını öğrenir.
ÖÇ-2İnsan vücudundaki sistemlerin fizyolojisini ve bunların hücresel düzeydeki yapılarını öğrenir.
ÖÇ-3İnsan vücudunda sistemlerin fizyolojisi ile ilgili temel bilgileri ve sistemlerle ilgili temel hastalıkların oluşum nedenleri hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ-4İnsan vücudunda kanın, oksijenin hücreler için önemini ve bunların kas ve doku sistemi ile olan ilişkisini kavrar.
ÖÇ-5Vücut kontrol sistemlerini, bu sistemlerin İç ortamın kontrolündeki işlevlerini tartışır
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5