Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Manipulasyon-Mobilizasyon II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4003 4 Manipulasyon-Mobilizasyon II 1/2/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Eklem yapıları ve yumuşak dokularda ağrı, enflamasyon ve hareket kısıtlılığına yol açan durumları tanıtmak, değerlendirmede kullanılan temel yöntemlerin kavranmasını sağlamak, bu durumların tedavisi için gereken farklı mobilizasyon ve manipulasyon tekniklerini, prensiplerini ve uygulama becerilerini kazandırmak.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Suat DÜLGER
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 9.30-11.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 11.45-12.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
Temel Kaynaklar -

Ortopedik Problemlerde Manuel Terapi. İnci Yüksel. Hipokrat. 2017

Mobilizasyon Teknikleri Ekstremiteler ve Spinal Teknikler. Tomris Duymaz. Hipokrat. 2017

Joint Mobilization/Manipulation: Extremity and Spinal Techniques Susan L. Edmond . Elsevier.2017

Manipulative Therapy. Musculoskeletal Medicine. Karel Lewit.Elsevier.2010  

Maitland’s Vertebral Manipulation. Heidi Harrison. Elsevier.2005

Clinical Biomechanics of Spinal Manipulation. Walter Herzog. Churchill Livingstone. 2000

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Terapötik mobilizasyonun ve manipulasyonun tanımı ve tarihçesi, mobilizasyonun kullanım alanları ve kontraendikasyonları Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
2. Hafta Mobilizasyon manipülasyon uygulamasında genel prensipler ve yöntemleri arasındaki farklılıklar. Eklem ve yumuşak dokuların fonksiyonel anatomisi, biyomekaniği, patomekaniği ve Tedavi öncesi değerlendirme. Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
3. Hafta Ayak mobilizasyon ve manipulasyonu ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
4. Hafta Ayak bileği mobilizasyon ve manipulasyonu ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
5. Hafta Diz eklemi mobilizasyon ve manipulasyonu ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
6. Hafta Kalça eklemi mobilizasyon ve manipulasyonu ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Sakrum mobilizasyon ve manipulasyonu ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
9. Hafta Lomber bölge mobilizasyon ve manipulasyonu ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
10. Hafta Torakal ve kosta bölgesinin mobilizasyon ve manipulasyonu ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
11. Hafta Omuz kuşağı mobilizasyon ve manipulasyonu ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
12. Hafta Dirsek,el ve elbileği mobilizasyon ve manipulasyonu ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
13. Hafta Servikal bölge mobilizasyon ve manipulasyonu ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
14. Hafta Genel Tekrar Anlatım, gösteri, uygulama- pratik
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1 Manuel terapi yaklaşımlarını ve etki mekanizmalarını öğrenir
ÖÇ-2 Analiz ve sentez yapabilme becerisi kazanır
ÖÇ-3Kolumna vertebralis ve periferik eklemlerin fonksiyonel anatomisini tanımlar.
ÖÇ-4Mobilizasyon, manipulasyon ve etki mekanizmalarını kavrar.
ÖÇ-5Eklem ve yumuşak doku problemlerinin klinik özelliklerini tanımlayabilir, temel değerlendirme yöntemlerini öğrenir ve uygular.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5