Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Tedavi Hareketleri Prensipleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4002 4 Tedavi Hareketleri Prensipleri 2/2/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Kas iskelet sisteminde herhangi bir sorunu olan bireyin ihtiyaçlarını belirlemek, egzersiz planını oluşturmak, kullanılacak egzersiz tipine karar vermek ve egzersizi uygulamak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Eklem hareketi, kuuvet, koordinasyon, hız, gevşeme için kullanılabilecek egzersiz tedavi yöntemleri bu amaç kapsamında öğretilecektir. 
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar ders devamlılığı zorunludur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Semin Akel
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 9.00-12.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 12.45-13.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım,  Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
Temel Kaynaklar  A.Saadet Otman. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler. Pelikan Yayınevi. Ankara -2015.

 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tedavi Hareketlerine Giriş Sözlü anlatım, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
2. Hafta Egzersizin Sınıflandırılması ve Egzersiz Planlama SSözlü anlatım, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
3. Hafta Normal Eklem Hareketi Egzersizleri Sözlü anlatım, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
4. Hafta Germe Egzersizleri Sözlü anlatım, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
5. Hafta Dirençli Egzersizler SSözlü anlatım, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
6. Hafta Egzersiz uygulamalarında elastik ve plastik materyallerin kullanımı SSözlü anlatım, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Açık ve Kapalı Kinetik Zincir Egzersizleri Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
9. Hafta Aerobik Egzersizler Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
10. Hafta Plyometrik ve Çeviklik Egzersizleri Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
11. Hafta Gevşeme ve Solunum Egzersizleri Sözlü anlatım, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
12. Hafta Denge, Koordinasyon ve Propriosepsiyon Egzersizleri Sözlü anlatım, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
13. Hafta Postür Egzersizleri Sözlü anlatım, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
14. Hafta Spinal Stabilizasyon ve Skolyoz Egzersizleri Sözlü anlatım, Pratik uygulama, Role play, Grup çalışmaları
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 40
Kısa sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 45


ÖÇ-1I. Egzersiz ile ilişkili insan anatomisi, fizyolojisi, kinezyolojisi temel bilgileri hatırlar
ÖÇ-2II. Temel ölçme ve değerlendirme bilgilerini tekrarlar ve kullanır
ÖÇ-3III. Bireyi değerlendirme ve tedavide karar verme sürecini anlar
ÖÇ-4IV. Farklı durumlarda kullanılan egzersize dayalı tedavi amaçlarını, yöntemlerini, egzersiz tiplerini açıklar.
ÖÇ-5V. Egzersiz programı planlar
ÖÇ-6VI. Farklı egzersiz tiplerinin vücuda olan etkisini analiz eder
ÖÇ-7VII. Egzersizin etkilerini tartışır.
ÖÇ-8VIII. Farklı egzersiz tedavi yöntemlerini uygular
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8