Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fiziksel Ajanlar ve Elektroterapi II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR4001 4 Fiziksel Ajanlar ve Elektroterapi II 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 Fizyoterapi ve rehablitasyonda kullanılan fiziksel modaliteler ve elektroterapi uygulamalarının öğrencilere gösterilmesi- anlatılması ve öğrencilerin hastalık gruplarına uygun modalite ve uygulamalara karar verebilmesini sağlamaktır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Adnan Apti
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 9.00-12.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 12.45-13.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -İnteraktif Anlatım
Temel Kaynaklar -Robertson V, Ward A, Low J, Reed A. Electrotherapy Explained. Butterworth-Heinemann Ltd,2006, Oxford. Kitchen S. Electrotherapy: Evidence Based Pract
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta NMES, FES İnteraktif Anlatım
2. Hafta Rus akımı İnteraktif Anlatım
3. Hafta Kısa dalga ve kesikli kısa dalga diatermi İnteraktif Anlatım
4. Hafta Mikro dalga diatermi İnteraktif Anlatım
5. Hafta Magnetoterapi İnteraktif Anlatım
6. Hafta Şok dalga tedavi İnteraktif Anlatım
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Ultrason İnteraktif Anlatım
9. Hafta Traksiyon İnteraktif Anlatım
10. Hafta Biyofeedback İnteraktif Anlatım
11. Hafta ESWT İnteraktif Anlatım
12. Hafta Fluidoterapi İnteraktif Anlatım
13. Hafta Klinik Uygulamalar İnteraktif Anlatım
14. Hafta Klinik Uygulamalar İnteraktif Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1 İlgili endikasyona göre, fiziksel modalitelerin kullanımına karar verme becerisini kazanır.
ÖÇ-2Hastayı değerlendirip elektroterapi gereksinimlerini belirleyebilme becerisini kazanır.
ÖÇ-3Fizyoterapi alanındaki uygulamalar için gerekli olan elektroterapi araçlarını seçebilme becerisini kazanır
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3