Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Radyoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3009 3 Radyoloji 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Radyolojide temel kavramlar, radyografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntülemede temel konular, ekstremiteler, omurga ve toraks radyolojisinde genel bilgileri kazandırmaktır.Radyolojide temel kavramlar, radyografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntülemede temel konular, ekstremiteler, omurga ve toraks radyolojisinde genel bilgileri kazandırmaktır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Uzm. Dr. Çiğdem Özkara BİLGİLİ
Asistanlar Arş.Gör.Gülşah Karaca
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı,13.00-14.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı,14.45-15.00, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım
Temel Kaynaklar

-  Herring W. Learning Radiology. (2007). Mosby

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Radyolojik inceleme yöntemleri (X- ray, MRI) Sözlü Sunum
2. Hafta Radyolojik inceleme yöntemleri (BT, PET, Sintigrafi, Ultrasonografi, Anjiografi, Floroskopi) Sözlü Sunum
3. Hafta Radyolojik anatomi Sözlü Sunum
4. Hafta Radyolojik Patoloji (kırık, subluksasyon, dislokasyon, neoplazi) Sözlü Sunum
5. Hafta Radyolojik patoloji (atrofi, skleroz, enfeksiyon, implantlar, periferik sinir lezyonları) Sözlü Sunum
6. Hafta Akciğer patolojileri ve spesifik durumlarda radyoloji Sözlü Sunum
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Bölgesel patolojiler ve değerlendirme: kranium, santral sinir sistemi Sözlü Sunum
9. Hafta Farklı doku patolojileri ve değerlendirme: kemik, kıkırdak Sözlü Sunum
10. Hafta Farklı doku patolojileri ve değerlendirme: kas,sinir, tendon, ligament Sözlü Sunum
11. Hafta Bölgesel patolojiler ve değerlendirme: servikal ve lumbal Sözlü Sunum
12. Hafta Bölgesel patolojiler ve değerlendirme: pelvis ve kalça Sözlü Sunum
13. Hafta Bölgesel patolojiler ve değerlendirme: diz, ayak bileği, ayak Sözlü Sunum
14. Hafta Bölgesel patolojiler ve değerlendirme: omuz, dirsek, el bileği, el Sözlü Sunum
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Temel radyolojik inceleme yöntemlerini bilme
ÖÇ-2Hastalığa uygun radyolojik inceleme yöntemlerini öğrenebilme
ÖÇ-3Bir radyolojik inceleme örneğinde uygun yorumda bulunabilme
ÖÇ-4Farklı disiplinlerle çalışmayı öğrenebilme
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4