Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Nöroloji ve Nöroşirurji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3008 3 Nöroloji ve Nöroşirurji 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Bu ders nörolojik sistem ve hastalıklarının öğretilmesini amaçlar
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Burcu Semin Akel
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 13.30-15.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 15.45-16.00, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlama, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar - Ders Notu
Diğer Kaynaklar -Nöroloji E-Ders kitabı. Editorler AE ÖGE, B BAYKAL.
-Bradley's Neurology in Clinical Practice. RB DAROFF, GM FENICHEL, J JANKOVICH, JC MAZZIOTTA; Elsevier & Sanders 2012.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Merkezi Sinir Sistemi ve Hastalıkları Sözlü Anlatım
2. Hafta Demyeliizan hastalıklar Sözlü Anlatım
3. Hafta Serebrovasküler Hastalıklar Sözlü Anlatım
4. Hafta Davranışsal nöroloji Sözlü Anlatım
5. Hafta Ektrapiramidal sistem ve hastalıkları Sözlü Anlatım
6. Hafta Serebellar sistem ve hastalıkları Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Medulla Spinalis Hastalıkları Sözlü Anlatım
9. Hafta Beyin tümörleri Sözlü Anlatım
10. Hafta Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları Sözlü Anlatım
11. Hafta Sinir Kas Kavşağı Hastalıkları Sözlü Anlatım
12. Hafta Motor Nöron Hastalıkları, Nöropatiler Sözlü Anlatım
13. Hafta Sinir Kas Kavşağı ve Demiyelinizan Hastalıkları Sözlü Anlatım
14. Hafta Demans, Alzheimer, Bunama Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Nörolojik sistemin yapılarını ve fonksiyonlarını bilir.
ÖÇ-2Nörolojik sistem hastalıklarını bilir.
ÖÇ-3Nörolojik sistemden kaynaklanan bilinç bozukluklarını bilir.
ÖÇ-4Nörolojik sistemden kaynaklanan hareket bozukluklarını bilir.
ÖÇ-5Nörolojik sistemden kaynaklanan kas iskelet sistemi bozukluklarını bilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5