Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Pediatri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3007 3 Pediatri 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Normal motor gelişim ve pediatrik hastalıklarla ilgili klinik bilgi vermek    
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Uzm. Fzt. Gamze BAŞKENT
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 16.30-17.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 16.00-16.20, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar -Ders notu
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yenidoğan, normal büyüme ve gelişme Sözlü Anlatım
2. Hafta Genetik ve Metabolizma hastalıkları Sözlü Anlatım
3. Hafta İmmün sistem ve alerjiler Sözlü Anlatım
4. Hafta Çocukluk çağı romatizmal hastalıklar Sözlü Anlatım
5. Hafta Enfeksiyon hastalıkları Sözlü Anlatım
6. Hafta Kardiyoloji, konjenital kalp hastalıkları Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Solunum sistemi hastalıkları Sözlü Anlatım
9. Hafta Çocukluk çağı ortopedik hastalıklar, doğumsal anomaliler Sözlü Anlatım
10. Hafta Epilepsiler Sözlü Anlatım
11. Hafta Serebral Palsi ve Merkezi sinir sistemi hastalıkları Sözlü Anlatım
12. Hafta Periferik sinir sistemi hastalıkları Sözlü Anlatım
13. Hafta Kas hastalıkları Sözlü Anlatım
14. Hafta Özel sendromlar Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Normal gelişimi tanımlayarak analiz etme becerisi kazanmak
ÖÇ-2Normal gelişimin varyasyonlarını patolojiden ayırmaya giriş yapmak
ÖÇ-3Çocuklarda kas- iskelet sistemi hastalıklarını ve önemli romatizmal hastalıkları tanımak
ÖÇ-4Serebral palsinin genel klinik özelliklerini bilmek
ÖÇ-5Kas hastalıkları ve periferik nöropatilerle ilgili klinik bilgiyi tanımlamak
ÖÇ-6Alerjinin tanımını ve çocukluk çağında görülen alerjik hastalıkları bilmek
ÖÇ-7İlaç alerjileri ve çocuklukta sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarını tanımak
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7