Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Nöroanatomi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3006 3 Nöroanatomi 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Öğrencilere, sinir sistemi yapıları ve bu yapıların birbirleri ile ilişkileri ve hasarları durumunda ortaya çıkan klinik durumlar konusunda bilgi kazandırmak, fizyoterapi ve rehabilitasyon programı için gerekli olan bilgi ve çözümlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Fatih KESMEZACAR
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 9.00-10.45, Şirineler Yerleşkesi, C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 10.45-11.00, Şirineler Yerleşkesi, C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar -Powerpoint sunum dosyaları 
Diğer Kaynaklar

Fonksiyonel Nöroanatomi. Doğan Taner. Odtü yayıncılık. 2012

Klinik Nöroanatomi Richard S. Snell.Çevirmen: Mehmet Yıldırım. Nobel Tıp 2016

Temel Nöroanatomi Mehmet Yıldırım. Nobel Tıp 2014

Clinical Neuroanatomy Twenty-Sixth Edition Stephen G. Waxman, Mc Graw Hill Medical. 2010

Color Atlas of Neuroscience Neuroanatomy and Neurophysiology. Ben Greenstein. Thieme.2000

Sinir ve Kas Fizyolojisi Temel Bilgileri, Lamia Pınar, 2016

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Merkezi Sinir Sisteminin Temel Bileşenleri ve Organizasyonu - I Görsel destekli anlatım ve tartışma
2. Hafta Merkezi Sinir Sisteminin Temel Bileşenleri ve Organizasyonu - II Görsel destekli anlatım ve tartışma
3. Hafta Hareketin Nöral Organizasyonu - I Görsel destekli anlatım ve tartışma
4. Hafta Hareketin Nöral Organizasyonu - II Görsel destekli anlatım ve tartışma
5. Hafta Beyin Sapı Görsel destekli anlatım ve tartışma
6. Hafta Motor Ünite Kavramı ve Nöromüsküler Kavşak Görsel destekli anlatım ve tartışma
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Ekstrapramidal Sistem Görsel destekli anlatım ve tartışma
9. Hafta Serebellar Sistem Görsel destekli anlatım ve tartışma
10. Hafta Omurilik Anatomofizyolojisi Görsel destekli anlatım ve tartışma
11. Hafta Somatosensoryel Algı Görsel destekli anlatım ve tartışma
12. Hafta Görme ve Diğer Özelleşmiş Algısal Süreçler Görsel destekli anlatım ve tartışma
13. Hafta Periferik Sinirler Görsel destekli anlatım ve tartışma
14. Hafta Radiksler, Pleksuslar Görsel destekli anlatım ve tartışma
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Merkezi ve periferik sinir sistemleri hakkında bilgi tanımlayabilir.
ÖÇ-2Medulla spinalis’in yolları hakkında genel bilgi verir.
ÖÇ-3Medulla oblangata , diensefalon ve beyin sapının anatomik yapıları hakkında bilgi verebilir.
ÖÇ-4Serebrum ve inen çıkan yolların anatomik yapılarını tanımlayabilir.
ÖÇ-5Telencephalon ve Brodman alanlarını tanımlayabilir.
ÖÇ-6Otonom sinir sisteminin yapısı ve fonksiyonları hakkındsa bilgi verebilir.
ÖÇ-7Kraniyal sinirler ve pleksusların anatomik yapılarını tanımlayabilir.
ÖÇ-8Nörolojik sistem değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olabilir.
ÖÇ-9Serebrovasküler ve Nöromuskuler hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilir.
ÖÇ-10Serebral korteksi etkileyen dejeneratif hastalıklar ve demiyelinizan hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8           
ÖÇ 9           
ÖÇ 10