Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Anatomi II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR2001 2 Anatomi II 2/2/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Anatomi tarihi ve terminoloji, lokomotor, dolaşım, solunum, sindirim, ürogenital, endokrin, sinir sistemleri ile duyu organları hakkında genel bilgilerin kavranması ve organların anatomik pozisyonları, komşulukları, görevleri, damarsal ve sinirsel bağlantıları hakkında gerekli bilginin verilmesidir. 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Fatih KESMEZACAR, Dr.Öğr.Üyesi Fatih KESMEZACAR
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 10.00-13.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 13.45-14.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Tartışma, Demostrasyon, Maket, Video Film, sunum
Temel Kaynaklar Netter'in Klinik Anatomisi C. Cem Denk, H. Hamdi Çelik
Anatomi Atlası, H. Hamdi Çelik, C. Cem Denk
Fonksiyonel Anatomi, Ekstremiteler ve Sırt Bölgesi, Doğan Taner 

Diğer Kaynaklar Fonksiyonel Anatomi: Baş-Boyun ve İç organlar, B. Sancak, M. Cumhur
Fonksiyonel Nöranatomi, Doğan Taner
İnsan Anatomisi Atlası, Netter F., Meserret Cumhur
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Solunum sistemi-1 Anlatım Soru-Cevap Tartışma
2. Hafta Solunum sistemi-2 Anlatım Soru-Cevap Tartışma
3. Hafta Sindirim sistemi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
4. Hafta Boşaltım sistemi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
5. Hafta Pelvis-Perineum Anlatım Soru-Cevap Tartışma
6. Hafta Üreme sistemi ve Endokrin sistem Anlatım Soru-Cevap Tartışma
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Merkezi sinir sistemi-1 Anlatım Soru-Cevap Tartışma
9. Hafta Merkezi sinir sistemi-2 Anlatım Soru-Cevap Tartışma
10. Hafta Merkezi sinir sistemi-3 Anlatım Soru-Cevap Tartışma
11. Hafta Merkezi sinir sistemi-4 Anlatım Soru-Cevap Tartışma
12. Hafta Merkezi sinir sistemi-5 Anlatım Soru-Cevap Tartışma
13. Hafta Duyu organları ve sistemleri Anlatım Soru-Cevap Tartışma
14. Hafta FİNAL SINAVI HAZIRLIK Anlatım Soru-Cevap Tartışma
15. Hafta FİNAL SINAVI Fınal Exam
16. Hafta FİNAL SINAVI Fınal Exam
17. Hafta FİNAL SINAVI Fınal Exam
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Kısa sınav(lar) 1 15
sözlü Sınav(lar) 1 25
Final 1 35


ÖÇ-1 İnsan vücudunu ve bölümlerini tanır.
ÖÇ-2Sistematik anatomi hakkında temel kavramları açıklar
ÖÇ-3Lokomotor sistem anatomisini tanır
ÖÇ-4Dolaşım, solunum, sindirim ürogenital sistem anatomilerini tanır
ÖÇ-5Sinir ve endokrin sistem anatomileri, duyu organlarını tanır
ÖÇ-6Organ komşulukları, fonksiyonları, damarsal ve sinirsel bağlantılarını açıklar
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6