Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fonksiyonel Anatomi ve Kinezyoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3005 3 Fonksiyonel Anatomi ve Kinezyoloji 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Lokomotor sistem işlevlerinin temeli hakkında, kas ve iskelet sisteminin temel fonksiyonları ve bu fonksiyonların harekete yasıması konusunda öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmak.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. N. Ekin Akalan
Asistanlar Arş.Gör Halenur Evrendilek
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba,11.00-12.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba,12.45-13.00, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar -N.Ekin Aklan Temel kinezyo-mekanik klinik örnekli anlatım
Diğer Kaynaklar -Anatomy and Human Movement,  Nigel Palastanga , Roger W. Soames, 6. baskı, 2012.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hareketin muskuloskeletal temelleri İnteraktif kuramsal ders
2. Hafta Kemik ve eklem yapıları ve özellikleri İnteraktif kuramsal ders
3. Hafta Kas yapıları, iskelet kaslarının karakteristikleri İnteraktif kuramsal ders
4. Hafta Üst Ekstremite: Omuz İnteraktif kuramsal ders
5. Hafta Üst Ekstremite: Dirsek İnteraktif kuramsal ders
6. Hafta Üst Ekstremite: El ve el bileği İnteraktif kuramsal ders
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Alt ekstremite: Alt ekstremite: Pelvis- Kalça İnteraktif kuramsal ders
9. Hafta Alt Ekstremite: Diz İnteraktif kuramsal ders
10. Hafta Alt Ekstremite: Ayak-ayakbileği İnteraktif kuramsal ders
11. Hafta Kolumna Vertebralis İnteraktif kuramsal ders
12. Hafta Pelvis kinezyolojisi İnteraktif kuramsal ders
13. Hafta Kinezyoloji ve fizyoterapi İnteraktif kuramsal ders
14. Hafta Genel tekrar İnteraktif kuramsal ders
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. Mesleğe ait temel bilgilerden insan vücudunun temel yapı ve fonksiyonları konularını gözden geçirme becerisini,
ÖÇ-2II. Hareketlerin kinezyolojik analizini yapabilme becerisini,
ÖÇ-3III. Problemlere karar verebilme becerisini,
ÖÇ-4IV. Problem çözümüne yönelik planlama ve organizasyon kapasitesi becerisini,
ÖÇ-5V. Hastayı değerlendirip kinezyolojik gereksinimlerini belirleme becerisini kazanacaklardır.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5