Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dahili Bilimler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3004 3 Dahili Bilimler 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 Dersin amacı, fizyoterapistlerin sıklıkla karşılaştığı dahili, romatolojik, kalp-damar ve göğüs hastalıklarla ile ilgili olarak temel düzeyde teorik bilgi sahibi olunması, hastalığa yönelik tanısal değerlendirme ve tedavi seçenekleriyle ilgili temel bilgilerin öğretilmesidir.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Vahit TUNALI, Doç. Dr. Vahit TUNALI
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 10.00-12.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 12.45-13.00,Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar Ders notu
Diğer Kaynaklar -Current Medical Diagnosis and Treatment 2008. Stephen J. McPhee,Maxine A. Papadakis,Lawrence M. Tierney
-İc Hastaliklari, Nobel&Güneş Tip Kitabevleri, 2005
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kardiyovasküler Hastalıklar I Sözlü Anlatım
2. Hafta Kardiyovasküler Hastalıklar II Sözlü Anlatım
3. Hafta Göğüs Hastalıkları I Sözlü Anlatım
4. Hafta Göğüs Hastalıkları II Sözlü Anlatım
5. Hafta Romatolojik Hastalıklar I Sözlü Anlatım
6. Hafta Romatolojik Hastalıklar II Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Gastrointestinal sistem, karaciğer, safra ve pankreas Hastalıkları Sözlü Anlatım
9. Hafta Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları I Sözlü Anlatım
10. Hafta Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları II Sözlü Anlatım
11. Hafta Enfeksiyon Hastalıkları Sözlü Anlatım
12. Hafta Alerji Sözlü Anlatım
13. Hafta Hematolojik Hastalıklar Sözlü Anlatım
14. Hafta Onkolojik Hastalıklar Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1I. Dahili bilimlerin hastalıklarını tanımlar ve özelliklerini öğrenir.
ÖÇ-2II. Dahili bilimlerin hastalıklarının tanısal değerlendirme ve tedavi seçenekleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
ÖÇ-3III. Kalp-damar hastalıklarını tanımlar ve özelliklerini öğrenir.
ÖÇ-4IV. Göğüs hastalıklarını tanımlar ve özelliklerini öğrenir.
ÖÇ-5V. Kalp-damar ve göğüs hastalıklarının tanısal değerlendirme ve tedavi seçenekleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
ÖÇ-6VI. Romatizmal hastalıkları tanımlar ve özelliklerini öğrenir.
ÖÇ-7VII. Romatizmal hastalıkların tanısal değerlendirme ve tedavi seçenekleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7