Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Manipulasyon-Mobilizasyon I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3003 3 Manipulasyon-Mobilizasyon I 1/2/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Öğrencilere tıbbi ve konnektif  doku masaj teknikleri hakkında temel teorik ve pratik bilgiler vermek, tıbbi ve konnektif  doku masajının kullanıldığı farklı durumlarda  değerlendirme ve uygulama açısından temel kavramları öğrenmesini sağlamak, uygulama yeteneğini geliştirmek ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bu konulara yönelik uygulama becerilerini kazandırmaktır.


Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Suat DÜLGER
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 9.00-11.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 11.45-12.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok, 12.00-13.00 Çarşamba
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, uygulama, tartışma
Temel Kaynaklar -Powerpoint sunum dosyaları 
Diğer Kaynaklar -A'dan Z'ye Masaj – Dr.Necdet Tuna.Nobel Tıp Kitabevleri. 1997

Masaj Teknikleri, Yüksel, Alp Yayınevi, Ankara, 2007.

Basic Clinical Massage Therapy: Intergrating Anatomy and Treatment. James H. Clay, David M. Pounds,. The Point.2008

 

Deep Tissue Massage Treatment. Linda Duncan, Kellie White. Elsevier. 2006

 

Connective Tissue Massage.  Roland SchiffterElke Harms. Thieme 2009

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tıbbi masajı tanımı, tarihçesi. Klasik masaj tekniklerinin refleks, mekanik, fizyolojik ve klinik etkileri Klasik masaj endikasyon ve kontraendikasyonları Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
2. Hafta Üst ve alt sırt bölgesi klasik masajının pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
3. Hafta Alt ekstremite klasik masajının pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
4. Hafta Üst ekstremite klasik masajının pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
5. Hafta Batın bölgesi klasik masajının pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
6. Hafta Yüz bölgesi klasik masajının pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Konnektif doku, Konnektif doku masaj (KDM) tekniklerinin refleks, mekanik, fizyolojik ve klinik etkileri, Konnektif doku masaj tekniğinin endikasyon ve kontraedikasyonları Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
9. Hafta Temel bölge KDM tekniği ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
10. Hafta Sırt ve üst sırt KDM tekniği ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
11. Hafta Alt ekstremite KDM tekniği ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
12. Hafta Karın bölgesi KDM tekniği ve pratik uygulaması Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
13. Hafta Servikal, kol ve yüz bölgeleri KDM tekniği ve pratik uygulamaları Anlatım, gösteri, uygulama-alıştırma
14. Hafta Genel Tekrar
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Tıbbi ve konnektif doku masajını tanımlayabilir,
ÖÇ-2Tıbbi ve konnektif doku masaj yöntemleri ve tekniklerinin refleks, mekanik, fizyolojik ve klinik etkileri hakkında temel bilgiler edinir,
ÖÇ-3Tıbbi ve konnektif doku masaj tedavisini planlamada gerekli değerlendirmeleri yapmayı öğrenir ve endike vakalarda tedavi şeçeneği olarak planlar.
ÖÇ-4Tıbbi ve konnektif doku masajının kontrendike olabileceği patolojileri öğrenir,
ÖÇ-5Öğretilen yöntem ve teknikleri uygulayabilir,
ÖÇ-6Tıbbi ve konnektif doku masaj uygulamasının klinikte kullanımına yönelik karar verme sürecini uygular.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6