Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3002 3 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme 2/2/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
1. Kliniğe yönelik hasta değerlendirmesinde temel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini öğrenmek.

2. Objektif ve subjektif ölçme değerlendirme yöntemlerini pratik uygulamalara dayalı öğrenmek.

3. Hasta takibi ve konsültasyon amaçlı değerlendirme ve dosyalama becerilerini öğrenmek.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Adnan APTİ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 9.00-12.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 12.45-13.00, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
Temel Kaynaklar 1. A.Saadet Otman, Nezire Köse. Tedavi Hareketlerinde Temel A.Saadet Otman, Nezire Köse. Tedavi Hareketlerinde Ölçme ve Değerlendirme Prensipleri.

2. Özdinçler R.A., Yeldan İ., Badıllı Demirbaş F.Ş. Kas Testi - Manuel Değerlendirme Teknikleri. Nobel Tıp Kitabevi 2007.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hasta hikayesi alma ve anamnez kaydı Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
2. Hafta Vücut simetrisi, postür ve postür analizi Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
3. Hafta Antropometrik Ölçümler Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
4. Hafta Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi (Alt ekstremite) Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
5. Hafta Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi (Gövde, baş boyun) Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
6. Hafta Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi (Üst ekstremite) Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Kas tonusu ölçümü, kas kısalık ve esnekliğinin ölçümü ve değerlendirilmesi. Kısalık esneklik testleri. Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
9. Hafta Kas palpasyonu ve kas kuvvetinin değerlendirilmesi (Alt ekstremite) Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
10. Hafta Kas palpasyonu ve kas kuvvetinin değerlendirilmesi (Gövde, baş boyun) Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
11. Hafta Kas palpasyonu ve kas kuvvetinin değerlendirilmesi (Üst ekstremite) Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
12. Hafta Nörolojik muayene (derin ve yüzeyel duyu değerlendirme, diskriminasyon, vibrasyon, ağrı, derin tendon refleksleri) Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
13. Hafta Nörolojik muayene (vestibüler sistem, propriosepsiyon, denge ve koordinasyon, görme, işitme) Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
14. Hafta Dolaşım sistemi değerlendirilmesi (periferik nabızlar ve palpasyonu, sistolik ve diyastolik kan basıncı, normal kalp sesleri, akciğer sesleri) Sözlü anlatım, Barkovizyon gösterimi, Video gösterimi, Pratik uygulama, Proje ödevleri.
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Fizyoterapide kullanılan değerlendirme yöntemlerini öğrenme.
ÖÇ-2Hastalıklara spesifik değerlendirme yöntemleriyle ilgili teorik ve pratik beceri kazanır.
ÖÇ-3Hasta hikayesi ve ölçüm sonuçları doğrultusunda problem belirleme ve çözme becerisi kazanma.
ÖÇ-4Fizyoterapi pratiğinde kullanılan ölçme araç ve gereçlerini öğrenir ve kullanabilir.
ÖÇ-5Tedavi takibi için gerekli ölçüm ve değerlendirme yöntemlerini kaydetme ve rapor etme becerisini kazanır.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5