Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fiziksel Ajanlar ve Elektroterapi I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR3001 3 Fiziksel Ajanlar ve Elektroterapi I 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 Fizyoterapi ve rehablitasyonda kullanılan fiziksel modaliteler ve elektroterapi uygulamalarının öğrencilere tanıtılması ve öğrencilerin hastalık gruplarına uygun modalite ve uygulamalara karar verebilmesini sağlamaktır.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Tuğba KURU ÇOLAK
Asistanlar Arş. Gör Gamze Ertürk
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 10.00-13.45, Şirinevler Yerleşkesi, C Blok,
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 13.45-14.15, Şirinevler Yerleşkesi, C Blok,
Öğretim Yöntem ve Teknikleri sözlü anlatım, pratik, uygulama
Temel Kaynaklar -Robertson V, Ward A, Low J, Reed A. Electrotherapy Explained. Butterworth-Heinemann Ltd,2006, Oxford. Kitchen S. Electrotherapy: Evidence Based Pract
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Işığın fiziksel özellikler, fizyolojik ve tedavi edici etkileri (lazer, ultraviyole, infrared, güneş ışınları) Sözlü Anlatım ve Uygulama
2. Hafta Sıcağın fizyolojik etkileri, tedavide kullanılan sıcak ajanlar, endikasyonlar, kontraendikasyonlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
3. Hafta Soğuğun fizyolojik etkileri, tedavide kullanılan soğuk ajanlar, endikasyonlar, kontraendikasyonlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
4. Hafta Elektrofizik, elektrik akımlarının biyofizyolojik etkileri Sözlü Anlatım ve Uygulama
5. Hafta Düz akım Sözlü Anlatım ve Uygulama
6. Hafta Alçak frekanslı akımlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Yüksek frekanslı akımlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
9. Hafta Diadinamik akımlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
10. Hafta Enterferansiyel akımlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
11. Hafta Yüksek voltajlı kesikli galvanik stimülasyon Sözlü Anlatım ve Uygulama
12. Hafta Elektrodiyagnostik testler Sözlü Anlatım ve Uygulama
13. Hafta Kapı kontrol teorisi ve elektroanaljezi, analjezik akımlar Sözlü Anlatım ve Uygulama
14. Hafta TENS Sözlü Anlatım ve Uygulama
15. Hafta Final sınavı Sözlü Anlatım ve Uygulama
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1I. Öğrenciler; hangi elektroterapi aletini hangi amaçla kullanacaklarını öğrenecektir.
ÖÇ-2II. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki temel bilgileri kavrar
ÖÇ-3III. Hastada klinik problemleri analiz edebilir.
ÖÇ-4IV. Fiziksel modalitelerin kullanımı ile ilgili endikasyona göre karar verebilir.
ÖÇ-5V. Hastayı değerlendirip elektroterapi gereksinimlerine karar verebilir.
ÖÇ-6VI. Fizyoterapi alanındaki uygulamalar için gerekli olan elektroterapi araçlarını seçebilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6