Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Meslekler Arası İletişim

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Meslekler Arası İletişim

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR1009 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Meslekler Arası İletişim 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Meslekler arası eğitim ve işbirliği seçmeli dersi ile sağlık bilimleri alanında geleceğin fizyoterapist adaylarının mesleki iletişim becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra, farklı sağlık mesleklerinin birbirlerine yönelik bilgi, tutum ve davranışları açısından olumlu yönde farkındalık geliştirmesi amaçlanmıştır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Fzt. Akın Başkent
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında açılmamıştır
Görüşme Saatleri ve Yeri 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında açılmamıştır
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar -Ders notu
Diğer Kaynaklar 1.Barr H. (2000). New NHS, new collaboration, new agenda for education. Journal of Interprofessional Care, 14, 81-86.

2.Barr H, Freeth D, Hammick M, Koppel I, Reeves S. (2000). Evaulations of interprofessional education: a United Kingdom review of health and social care. London: CAIPE and the British Educational Research Association.

3.CAIPE (2012). The Centre fort he Advancement of Interprofessional Education. 20 Ağustos 2013 tarihinde http://www.caipe.org.uk adresinden erişildi.

4.CIPW (2007). Creating an interprofessional workface: an education and training framework for health and social care in England. In Hughes L (ed). Depatment od Health Project. CAIPE. 12 Ocak 2011 tarihinde http://www.cipw.org.uk adresinden erişildi.

5.Curran VR, Deacon DR, Fleet L (2005). Academic administrarators? attitudes towards interprofessional education in Canadian schools of health Professional education. Journal od Interprofessional Care, 19 (2 Suppl 1), 76-86.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Meslekler arası Eğitim ve İş birliğine Giriş ve Tanımlar Sözlü Anlatım
2. Hafta Sağlık Bilimlerinde Yer Alan Meslekler ve Görev Tanımları Sözlü Anlatım
3. Hafta Hasta Güvenliğini Etkileyen Faktörler Sözlü Anlatım
4. Hafta Ekip çalışmasının önemi Sözlü Anlatım
5. Hafta Ekip çalışmasını oluşturan sağlık profesyonelleri-I Sözlü Anlatım
6. Hafta Multidisipliner çalışma modeli kavramı Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta İnterdisipliner çalışma modeli kavramı Sözlü Anlatım
9. Hafta Transdisipliner çalışma modeli kavramı Sözlü Anlatım
10. Hafta Farklı çalışma modellerinin avantaj ve dezavantajları Sözlü Anlatım
11. Hafta Mesleklerarası işbirliğinde simülasyon kavramı Sözlü Anlatım
12. Hafta Mesleklerarası işbirliği örnekleri-I Sözlü Anlatım
13. Hafta Mesleklerarası işbirliği örnekleri-II Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel Tekrar Tartışma
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1I. Öğrenci bu dersi aldığında sağlık sektöründeki farklı meslek gruplarının görev tanımlarını öğrenir. Meslekler arası eğitim ve iş birliği prensiplerini anlar, iletişim becerilerini kullanarak profesyonel hayatta karşılaşabileceği meslekler arası çatışma ve iletişim eksikliğiyle ilgili olası problemleri tanımlayabilme, önleyebilme ve/veya problem çözme becerilerini geliştirme yeteneği kazanır.
ÖÇ-2II. Birlikte çalışma isteğini ve yeterliliğini kazandırır.
ÖÇ-3III. Ortak ekip vizyonunu karşılıklı paylaşılan profesyonel güven, saygı ve tutumlarla güçlendirir.
ÖÇ-4IV. Kişisel performansı güçlendirerek grup birliğini korumayabilmeyi ve ekip yönetimini öğrenir.
ÖÇ-5V. Karşılıklı güvene dayalı pozitif öğrenme ve çalışma ortamı sağlar ve ayrıca ekip üyelerinin kendilerini tanımalarında yardımcı olacak tutum ve davranışları öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5