Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Sağlık Alanında Sunum ve İletişim Becerileri

Sağlık Alanında Sunum ve İletişim Becerileri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR1013 Sağlık Alanında Sunum ve İletişim Becerileri 1/1/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı

İletişimde güzel konuşma sanatı ve sunum olgularının kapsamlı şekilde tekrarlamak. Öğrencileri etkili konuşma ve sunum konusunda bilinçlendirmek.

Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Uzm. Fzt. Başak POLAT
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok, 9.00-10.45
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok, 10.45-11.15
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, demonstrasyon
Temel Kaynaklar -Ders Notu
Diğer Kaynaklar

- Aristoteles. Retorik, İstanbul: Yapı Kredi Yaınları, 2008.

 

-Peltekoğlu, Filiz Balta. Halkla İlişkiler Nedir, İstanbul:Beta Yayınları, 2007.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş dersi Sözlü Anlatım
2. Hafta İletişim kavramının irdelenmesi Sözlü Anlatım
3. Hafta Etkili Sunumun tarihsel olarak kullanımının öneminin belirlenmesi Sözlü Anlatım
4. Hafta Etkili Sunum kavramının irdelenmesi Sözlü Anlatım
5. Hafta İletişimde, sunumun etkililiğini artıran araçların öneminin belirtilmesi Sözlü Anlatım
6. Hafta İletişimde, sunumun etkililiğini artıran araçların öneminin belirtilmesi Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara sınav Ara sınav
8. Hafta Yazılı iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi. Sözlü Anlatım
9. Hafta Görsel iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi. Sözlü Anlatım
10. Hafta Sözel iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi. Sözlü Anlatım
11. Hafta Etkili iletişim ile kurum iletişiminin bağlantısının kurulması. Sözlü Anlatım
12. Hafta Etkili sunum becerisinin liderler açısından öneminin belirtilmesi. Sözlü Anlatım
13. Hafta Etkili Sunum Öğrenci uygulamaları Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel tekrar Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1 Etkili Sunum ve Teknikleri kavramını tam olarak tanımlayabilecek.
ÖÇ-2İletişim kavramı ile Etkili Sunum ve Teknikleri arasında bağlantı kurabilecek.
ÖÇ-3İletişim ve Etkili Sunum konusunda bilinçlenerek kendini ifade edebilecek.
ÖÇ-4İletişim alanına hakim olarak kendi cümleleri ile kavramları etkili sunum teknikleri kullanarak yorumlayabilecek.
ÖÇ-5Geçmiş ve günümüz sunum tekniklerinin, görsel, yazılı basında yer almaları konusunda bilgi sahibi olarak ayırt edici olabilecek, farklılıkları ve benzerlikleri tespit edebilecek.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5