Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR1006 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
1. Tıp tarihine genel bir bakış

2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mesleğinin tarihsel gelişimi, amacı, sağlık alanındaki yeri.

3. Fizyoterapide hastaya ve hastalıklara genel bakış ve yaklaşımlar

4. Mesleki branşlaşma ve tedavi yaklaşımlar hakkında genel bilgiler.

5. Ülkemizde ve dünyada fizyoterapistlik mesleğinin uygulanması konusunda genel prensipler.

Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Adnan APTİ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok, Salı 9.00-10.45
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi C Blok, Salı 10.45-11.15
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, Barkovizyon sunumu, Video gösterimi, Konu hakkında bilgi araştırma ödevleri ve sunum.
Temel Kaynaklar Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş. Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler, İstanbul Tıp Kitabevi. 2016
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tıp Tarihi Sözlü Anlatım
2. Hafta İlk Çağdan Orta Çağa Tıp Tarihine Genel Bakış Sözlü Anlatım
3. Hafta Batı Orta Çağı ve Rönesans Tıbbı Sözlü Anlatım
4. Hafta 18.&19. Yüzyılda Batı Tıbbı Sözlü Anlatım
5. Hafta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mesleğinin Tarihsel Gelişimi Sözlü Anlatım
6. Hafta Klinik Uygulamalarda Fizik Tedavi Sözlü Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Fizik Tedavide Fiziksel Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Sözlü Anlatım
9. Hafta Klinik Fizik Tedavi Uygulamalarında Kullanılan Tedavi Modaliteleri ve Yöntemleri Sözlü Anlatım
10. Hafta Teknoloji Destekli Rehabilitasyon & Robotik Rehabilitasyon Sözlü Anlatım
11. Hafta Fizyoterapist’in Klinik Yeterlilikleri, Branşlaşma ve Uzmanlık Sözlü Anlatım
12. Hafta Fizyoterapistin Görev ve Sorumlulukları Sözlü Anlatım
13. Hafta Dünya Sağlık Örgütü, ICF (International Classification of Functioning) modeli, Sakatlık, Özürlülük ve engellilik kavramları. Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel Tekrar Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 50
Final 1 50


ÖÇ-1I. Fizyoterapi mesleğinin tarihsel gelişimi ve süreçleri konusunda bilgi kazanır
ÖÇ-2II. Fizyoterapi mesleğinin uygulama alanları, fizyoterapistlerin ülkemizde ve dünyada mesleklerini icra edebilecekleri çalışma alanları konusunda genel bilgi kazanır
ÖÇ-3III. Fizyoterapinin hastaya ve hastalıklara yaklaşımda genel bakış, hedefler ve uygulamaya yönelik amaçları konusunda bilgi kazanır
ÖÇ-4IV. Fizyoterapi uygulamalarının genel kapsamını branşlaşma çerçevesi ile birlikte temel düzeyde öğrenir
ÖÇ-5V. Fizyoterapi mesleğinin güncel yasal ve mesleki kazanımları, sivil toplum kuruluşlarının mesleğin geleceği konusundaki öngörüleri ve vizyonu hakkında temel düzeyde bilgi edinir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5