Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Klinik Mikrobiyoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR1005 1 Klinik Mikrobiyoloji 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Dersin amacı insanda infeksiyona neden olan mikroorganizmalar (bakteri, virüs, mantar, parazit) hakkında bilgi vermek, geçiş yolları ve önlem konusunu öğretmektir. Enfeksiyon hastalıklarının laboratuvar tanısı için uygun örneklerin toplanmasını ve klinik örneklerin incelenmesini tanımlamak amaçlanmıştır. Nazokomial enfeksiyon hakkında bilgi verilir, enfeksiyon kontrol ve önleme yöntemleri öğretilir.


Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Doç.Dr.Sevgi ERGİN
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 9.00-10.45, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 10.45-11.15, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar -Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Mikrobiyolojiye giriş, sınıflandırma ve bakteri genetiği Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
2. Hafta Epidemiyoloji, Hastane infeksiyonları, Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
3. Hafta Mikrobiyolojik örnek alma ve örnek kabul etme kuralları Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
4. Hafta Mikroorganizmaların kültür ve identifikasyonu Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
5. Hafta Antibiyotik duyarlılık testleri, Bağışıklık sistemi Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
6. Hafta Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Gram pozitif koklar, Gram negatif koklar (Solunum sistemi, Deri, Genitoüriner sistem vb.) Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
9. Hafta Gram pozitif çomaklar, Gram negatif çomaklar (Sindirim sistemi, Deri, Üriner sistem vb.) Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
10. Hafta Spiroket, Chlamydia, Rickettsia, Mycoplasma (Solunum sistemi, Deri vb) Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
11. Hafta Viruslar ve virolojik tanı yöntemleri Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
12. Hafta Mantarlar ve fungal tanı yöntemleri Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
13. Hafta Serolojik tanı yöntemleri, moleküler tanı yöntemleri Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
14. Hafta Parazitler (Helmintoloji ve Protozoa) ve tanı yöntemleri Sözlü Anlatım, Powerpoint sunuları
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1I. Mikrobiyolojik tanı yöntemlerini bilir
ÖÇ-2II. Mikrobiyolojik test sonuçlarını yorumlar
ÖÇ-3III. Hangi infeksiyonlarda hangi sistemden nasıl örnek alınacağını bilir
ÖÇ-4IV. Basit mikrobiyolojik teknikleri uygular
ÖÇ-5V. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını bilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5