Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Biyokimya

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR1004 1 Biyokimya 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
 Canlı hücrelerle ilgili kimyasal olayların moleküler düzeyde anlaşılmasını sağlamaktır.
Hücrenin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipitler, kalıtımda rolü olan nükleik asitler ile  enerji ve su-elektrolit metabolizması ve vücut homeostazının sağlanmasında rolu olan vitaminler, mineraller ve hormonların yapı ve fonksiyonlarının moleküler düzeyde anlaşılmasını sağlamaktır.
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Yoktur
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Koray GÜMÜŞTAŞ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 13.00-14.45, Şirinevler Yerleşkesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi, 15.00-16.00, Şirinevler Yerleşkesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
Temel Kaynaklar -Lippincott Biyokimya 5. Baskı, 201Editör4, Çeviri Editörü : Prof. Dr. Engin Ulukaya, Yazar HarveFerrier, Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri                     

1.     - Harper'ın Biyokimyası (Harper's Illustrated Biochemistry, 29. Baskısının çevirisi)  Yazar :Murray, Bender, Weil, Botham, Kennely, Rodwell Baskı Tarihi:2015. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Prof.Dr. Biltan Ersöz, Prof. Dr. Nevbahar Turgan .ISBN: 9786053351542

2.      -Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry, 5th or 6th Edition. Ferrier, D.R., . Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD 2008 or 2011

-Marks' Temel Tıbbi Biyokimyası Klinik Yaklaşım. Mine Erden İNAL, Uğur ATİK, Nurten AKSOY. Güneş Kitabevi, Ürün Kodu: 2926184                                                                           

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Su, organik moleküller, tamponlar Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
2. Hafta Amino asitler, protein yapısı ve sınıflama Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
3. Hafta Kollojen ve elastin yapıları Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
4. Hafta Karbohidratlar yapıları , nükleikasidler Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
5. Hafta Lipid yapıları ve lipoproteinler Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
6. Hafta Vitaminler-mineraller Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Enzimler ve klinik önemi Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
9. Hafta Besinlerin sindirimi ve emilimi Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
10. Hafta Aminoasid protein metabolizmaları ve hastalıkları Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
11. Hafta Karbonhidrat metabolizması ve hastalıkları Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
12. Hafta Lipid metabolizmaları ve hastalıkları Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
13. Hafta Hormonlar ve etki mekanizmaları Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
14. Hafta Metabolizmayı düzenleyen hormonlar Görsel Sunum, Sözlü Anlatım, Tartışma
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 60


ÖÇ-11. İnsan vücudundaki ana fonksiyonel birim hücrenin yapısını öğrenir ve canlılığın devamında hücre zarlarının ve organellerinin temel metabolik işlevlerini bilir
ÖÇ-22. Vücüt ve hücrelerdeki su ve elektrolit dağılımını ve bunların hücre canlılığının devamındaki ana rollerini öğrenir
ÖÇ-33. Amino asit ve proteinlerin vücuttaki yapısal rollerini ve metabolizmalarını öğrenir
ÖÇ-44. Enzim yapısı ve normal enzim yapısının hücre fonksiyonlarının devamı için önemini kavrar.
ÖÇ-55. Çeşitili lipidlerin yapılarını, besinlerle alımı ile vücut lipid içeriği arasındaki ilişkiyi, vücuttaki fonksiyonlarını, ateroskleroz, safra taşı, obezite ile ilişkilerini öğrenir.
ÖÇ-66. Karbohidratların yapılarını, enerji metabolizmasındaki temel işlevlerini, süt şekeri oluşumu, DNA yapısına katılımını bilir.Diabet oluşumunu açıklar.
ÖÇ-77. Nükleotid, ATP’nin yapısı ve fonksiyonları , ürik asit metabolizması, DNA ve RNAnın yapı ve kalıtımdaki rollerinibilir. Gen, mutasyon ve kanserleşme mekanizmasını bilir.
ÖÇ-88. Hemoglobin yapısı, yapımı ve yıkımı, fonksiyonları, anormal hemoglobinler, anemi tanımını öğrenir
ÖÇ-99. Kas yapısı, kas kasılma mekanizması, kalsiyumun önemi, ve kasta enerji metabolizmasını ve rabdomiyolizi öğrenir. Kemik yapım–yıkım döngüsü ve osteoporozu kavrar.
ÖÇ-1010. Suda erir vitaminler ve yağda erir vitaminlerin yapı, metabolizmadaki fonksiyonları bilir
ÖÇ-1111. Eser elementlerin vücutta metabolizma ve fonksiyonlarını tanımlar. Sonuçta sağlıklı bir vücutta oluşan metabolik reaksiyonları ve bunların bozulması sonucu oluşan temel fonksiyon bozukluklarını öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6           
ÖÇ 7           
ÖÇ 8           
ÖÇ 9           
ÖÇ 10           
ÖÇ 11