Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fizyoloji I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR1002 1 Fizyoloji I 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
 İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku ve organ sistemlerinin normal işleyiş mekanizmalarını, organ sistemlerinin birbirleri ile olan etkileşimini ve fonksiyonlarının nasıl düzenlendiğini değerlendirme bilgisini kazandırmaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam zorunluluğu
Öğretim Üyeleri
Asistanlar Arş.Gör. Halenur Evrendilek
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 11.00-13.00, 14.00-16.00 Şirinevler Yerleşkesi, 1.kat
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 16.00-16.30 Şirinevler Yerleşkesi, 1.kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
Temel Kaynaklar -Guyton, AC, Hall, JE (2006) Textbook of Medical Physiology, Pennsylvania: WB Saunders, Eleventh ed.
Diğer Kaynaklar Ganong, WF (2003) Review of Medical Physiology, USA: Mc Graw Hill, Twenty-first edition.

Berne, RM, Levy, MN (2000) Principles of Physiology, Missouri: Mosby, Inc. Third ed. 


Costanzo, LS (2002) Physiology, Pennsylvania: Saunders, Second Ed

 

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Fizyolojiye Giriş Anlatım Soru-Cevap Tartışma
2. Hafta Hücre Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
3. Hafta Membran Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
4. Hafta Membran Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
5. Hafta Periferik Sinir Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
6. Hafta Kas Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Kas Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
9. Hafta Sinaps ve Refleks Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
10. Hafta Dolaşım Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
11. Hafta Dolaşım Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
12. Hafta Dolaşım Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
13. Hafta Boşaltım Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
14. Hafta Boşaltım Fizyolojisi Anlatım Soru-Cevap Tartışma
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Hücre fizyolojisi konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur.
ÖÇ-2Kan fizyolojisi konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur.
ÖÇ-3Kas fizyolojisi konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur.
ÖÇ-4Dolaşım fizyolojisi konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olur.
ÖÇ-5Tıbbi fizyoloji konusunda araştırma yapabilecek düzeyde bilgi kazanmış olması beklenir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5