Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Anatomi I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FTR1001 1 Anatomi I 2/2/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
 Anatomi tarihi ve terminoloji, lokomotor, dolaşım, solunum, sindirim, ürogenital, endokrin, sinir sistemleri ile duyu organları hakkında genel bilgilerin kavranması ve organların anatomik pozisyonları, komşulukları, görevleri, damarsal ve sinirsel bağlantıları hakkında gerekli bilginin verilmesidir. 
Ön Koşullar Yoktur
Eş Koşullar Yoktur
Özel Koşullar Teorik ve labarotuvar derslerine devam etmesi, quizlere girmesi
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Fatih Kesmezacar
Asistanlar Arş. Gör. Gamze Ertürk
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 10:00-11:30 teorik ders, Perşembe 12:00-15:00 labarotuvar, Şirinevler Yerleşkesi C Blok
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr.Fatih Kesmezacar, Şirinevler Yerleşkesi, Perşembe-15.00-15.30
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Tartışma, Demostrasyon, Maket, Video Film
Temel Kaynaklar -İnsan Anatomisi,8. baskı, Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM, Nobel Tıp Kitapevi,Temmuz 2017

-Hareket Sistemi Anatomisi, Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM, Nobel Tıp Kitapevi, Temmuz 2017
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İnsan Anatomisine genel bakış teorik
2. Hafta Lokomotor Sistem Anatomisi, kemikler teorik+pratik
3. Hafta Lokomotor Sistem Anatomisi, eklemler teorik+pratik
4. Hafta Lokomotor Sistem Anatomisi, kaslar teorik+pratik
5. Hafta Lokomotor Sistem Fonksiyonel Anatomisi teorik+pratik
6. Hafta Dolaşım sistemi teorik+pratik
7. Hafta Vize Sınavı
8. Hafta Sindirim Sistemi teorik+pratik
9. Hafta Sindirim Sistemi teorik+pratik
10. Hafta Solunum Sistemi ve endokrin sistem teorik+pratik
11. Hafta Ürogenital Sistem teorik+pratik
12. Hafta Merkezi Sinir Sistem teorik+pratik
13. Hafta Periferik Sinir Sistemi teorik+pratik
14. Hafta Duyu Organları teorik+pratik
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 25
Kısa sınav(lar) 3 15
Sözlü sınav 1 25
Final 1 35


ÖÇ-1I. İnsan vücudunu ve bölümlerini tanır
ÖÇ-2II. Sistematik anatomi hakkında temel kavramları açıklar
ÖÇ-3III. Lokomotor sistem anatomisini tanır
ÖÇ-4IV. Dolaşım, solunum, sindirim ürogenital sistem anatomilerini tanır
ÖÇ-5V. Sinir ve endokrin sistem anatomileri, duyu organlarını tanır
ÖÇ-6VI. Organ komşulukları, fonksiyonları, damarsal ve sinirsel bağlantılarını açıklar
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
ÖÇ 1           
ÖÇ 2           
ÖÇ 3           
ÖÇ 4           
ÖÇ 5           
ÖÇ 6