Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yabancı Dil VII

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
--YDI7001 3 Yabancı Dil VII 3/0/0 --SAD İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dönem boyunca öğrencilerimize orta-üstü seviyede bir İngilizce bilgisi kazandırılarak günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli konular hakkında akıcı bir şekildek konuşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Bulunmamaktadır
Eş Koşullar Bulunmamaktadır
Özel Koşullar Bulunmamaktadır
Öğretim Üyeleri -
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe - 09:00-11:45 - Ataköy Yerleşkesi, 4B-04/06
Görüşme Saatleri ve Yeri Okt. Mehmet Altay - Çarşamba - 14:00-17:00 - Ataköy Yerleşkesi 4-A-01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler; Soru-Cevap-Sonuç çıkarma ve 4 temel dil becerilerini geliştirme odaklı eğitim metodları.
Temel Kaynaklar GLOABAL Upper-intermediate Student's Book and Workbook, by Araminta Crace with Richard Acklam
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta • UNIT 1: CONNECT Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
2. Hafta • UNIT 1: CONNECT Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
3. Hafta • UNIT 1: CONNECT Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
4. Hafta • UNIT 2: EXPLORE Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
5. Hafta • UNIT 2: EXPLORE Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
6. Hafta • UNIT 2: EXPLORE Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta • UNIT 3: OLD OR NEW Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
9. Hafta • UNIT 3: OLD OR NEW Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
10. Hafta • UNIT 3: OLD OR NEW Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
11. Hafta • UNIT 4: WORK Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
12. Hafta • UNIT 4: WORK Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
13. Hafta • UNIT 4: WORK Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
14. Hafta • Revision Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 2 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Öğrencilerin orta-üstü düzeyde konuşma becerisi kazanmaları,
ÖÇ-2Öğrencilerin orta-üstü düzeyde yazma becerisi kazanmaları,
ÖÇ-3Öğrencilerin orta-üstü düzeyde dilbilgisi kazanmaları,
ÖÇ-4Öğrencilerin orta-üstü düzeyde sözcük bilgisi kazanmaları,
ÖÇ-5Öğrencilerin orta-üstü düzeyde okuma becerisi kazanmaları,
ÖÇ-6Öğrencilerin orta-üstü düzeyde dinleme becerisi kazanmaları,
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--