Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI2001 2 İngilizce II 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin İngizceyi temel düzeyde anlamalarını sağlayarak temel konular hakkında konuşturmaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Seval SARIYILDIZ AKSU, Öğr. Gör. Özay ŞEKER, Öğr. Gör. Ebru TEMİZ, Öğr. Gör. Belgin YAZICI, Öğr. Gör. Zehra ÇOBAN, Öğr. Gör. Ayşegül GEZEK, Öğr. Gör. Zeki TOY
Asistanlar yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Uzaktan Öğretim
Görüşme Saatleri ve Yeri Görüşme saatleri her akademik dönem için uzaktan öğretim potalı olan CATS' sayfasında ilan edilir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uzaktan öğretim.
Temel Kaynaklar Haftalık konu anlatım amacıyla hazırlanmış ve seslendirilmiş powerpoint slaytlar.
Diğer Kaynaklar Öğrenilen konuların uygulamalarının yapıldığı çalışma dosyaları.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bir kentte karşımıza çıkabilecek bazı yer adları, there is, there are ile yapılan olumlu olumsuz ve soru cümleleri. Uzaktan Öğretim.
2. Hafta be going to ve will kullanarak gelecek hakkında konuşmak. Uzaktan Öğretim.
3. Hafta Mekanlar, mekan belirten edatlar, geçmişe ait durumlar ile ev ile ilgili sözcükler. Uzaktan Öğretim.
4. Hafta Geçmişte yapılan eylemler hakkında konuşmak, Simple Past Tense. Uzaktan Öğretim.
5. Hafta İş dünyasında yinelenen eylemler, yapabildiklerimiz, önerilerde ve önemli konularda tavside bulunmak, ikram ve rica kavramları için gerekli dil ögeleri. "can, can't, should, shouldn't, have to and don't have to" Uzaktan Öğretim.
6. Hafta Tens tekrarı: Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Future Tenses. Uzaktan Öğretim.
7. Hafta Meslek isimleri, insanları birbirleriyle tanıştırmak, onlar hakkında çeşitli sıfatlar kullanarak bilgi vermek ve sorular sormak. Uzaktan Öğretim.
8. Hafta Bir restaurant ya da kafede yiyecek içecek siparişi vermek ve yiyecek içeceklerin miktarlarından bahsederken gerekli olan sözcükler. Sayılabilen ve sayılamayan isimler.- ara sınav ARA SINAV
9. Hafta Yapabildiğimiz şeylerden bahsetme, tavsiyelerde bulunma, gereklilikler konusunda konuşma ile yol tarifi ve talimat verme. Durum zarfları. Bilgisayar kullanımı ile ilgili kelimeler. Uzaktan Öğretim.
10. Hafta Yol tarifi sormak ve vermek, yer ve yön edatları. Uzaktan Öğretim.
11. Hafta İki ya da daha fazla sayıdaki nesneleri karşılaştırma. Ev kiralama sırasında kullanılabilecek kelimeler. QUIZ
12. Hafta Coğrafi yer adları ve bu yerlerin karşılaştırılmalarında kullanılan sıfatlar. Uzaktan Öğretim.
13. Hafta "do" ve "make" fiilleriyle yapılan cümleler, "get" ve belirtili - belirtisiz tanımlıklarla üretilmiş fiil öbekleri. Çevremizdeki dükkan ve mağazalara ilişkin sözcükler. Uzaktan Öğretim.
14. Hafta Tavsiye isterken ya da verirken kullanılan sözcük ve cümle yapıları. Gerund ve infinitive diye adlandırılan fiilimsiler. Uzaktan Öğretim.
15. Hafta Final Sınavı FİNAL SINAVI
16. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 80


ÖÇ-1Öneride bulunmak, karşılaştırma yapabilmek ve hayat hakkında konuşabilmek.
ÖÇ-2Direkt bilgi alışverişini gerektiren günlük ve rutin basit konularda iletişim kurabilmek.
ÖÇ-3Basit kalıpları kullanarak geçmişinden, yaşadığı çevreden, ve ihtiyaç duyulan durumlardan bahsedebilmek.
ÖÇ-4Tasvir paragrafları, postakartları ve teşekkür mektupları yazabilmek.
ÖÇ-5Kısa prezentasyonlar yapabilmek ve sorulan sorulara cevap verebilmek.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--