Tanımsız
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI1001 1 İngilizce I 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dönem boyunca öğrencilerimize başlangıç düzeyinde bir İngilizce bilgisi kazandırılarak günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli basit konular hakkında konuşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Seval SARIYILDIZ AKSU, Öğr. Gör. Özay ŞEKER, Öğr. Gör. Ebru TEMİZ, Öğr. Gör. Belgin YAZICI, Öğr. Gör. Zehra ÇOBAN, Öğr. Gör. Ayşegül GEZEK, Öğr. Gör. Zeki TOY
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Uzaktan Öğretim
Görüşme Saatleri ve Yeri Her dönem uzaktan öğretim portaıl olarak kullanılan CATS'de güncellenir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzaktan Öğretim, öğrenciler için hazırlanan seslendirmeli ders slaytları kullanılır.
Temel Kaynaklar İngilizce temel konular hakkında hazırlanan seslendirilmiş powerpoint sunumları.
Diğer Kaynaklar Öğrenilen konuların uygulaması amacıyla hazırlanmış dosyalar.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İki kişinin resmi ve gayri resmi ortamda karşılaştıklarında birbirlerini selamlamaları. Uzaktan Öğretim
2. Hafta Kişinin kendini ve karşısındakini tanıtması, mesleğini sorması ve kendi mesleği ile ilgili bilgi vermesi. Uzaktan Öğretim
3. Hafta Ülke ve millet adları, emir cümleleri, zamirlerin özne ve nesne konumları. Uzaktan Öğretim
4. Hafta Tekil ve çoğul isimler, işaret zamirleri, ne ve kim soru kelimeleri ile başlayan sorular sorma, ofis gereçleri. Uzaktan Öğretim
5. Hafta Saati sorma ve söyleme, sıfatları kullanarak olumlu ve olumsuz cümleler oluşturma, zıt anlamlı sıfatlar. Uzaktan Öğretim
6. Hafta Sıra sayıları, insanları betimleme, yapılmış olan rezervasyon hakkında konuşma, otel ile ilgili kelimeler, haftanın günleri, yılın ayları. Uzaktan Öğretim
7. Hafta İyelik sıfatları, nesnelerin kime ait olduğu sorusunu sorma ve cevaplama, giysiler. Uzaktan Öğretim
8. Hafta İyelik zamirleri, birden fazla olan nesneler arasında bize ait olanı söyleme, there is/ there are ile olumlu, olumsuz ve soru cümlesi oluşturma. -ARA SINAV Ara Sınav
9. Hafta Geniş zaman, nesne konumunda bulunan zamirler, rutin davranışlar hakkında konuşma, restoranda sipariş verme, restoranda geçen kelimeler. Uzaktan Öğretim
10. Hafta Sıklık zarfları, in,on,at edatları, boş zaman faaliyetleri hakkında konuşma, günlük eylemler. Uzaktan Öğretim
11. Hafta Sayılabilen ve sayılamayan isimler, "some, any", miktarlar ve fiyatlar hakkında konuşma, tekil ve çoğul isimler, boş zaman aktiviteleri.- KISA SINAV Kısa sınav
12. Hafta Şimdiki zaman, geniş zaman ve şimdiki zaman karşılaştırması. Uzaktan Öğretim
13. Hafta Aile bireyleri, onlar hakkında soru sorma, günlük kısa konuşmalar yapma, şimdiki zamanda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri, şimdiki zamanı gelecek zaman için kullanma, "can/ can't" Uzaktan Öğretim
14. Hafta Aile bireyleri hakkında soru sorma, sayılması mümkün olmayan nesne ve kavramlar, "how, how many, how much,how often, how far, how long, how fast" soruları. Uzaktan Öğretim
15. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 80


ÖÇ-1
ÖÇ-2Basit kalıpları ve günlük ifadeliri anlayıp kullanabilir.
ÖÇ-3Kendini ve yanındakileri tanıtabilir ve diğer kişilere nerede yaşadıkları ve nelere sahip oldukları gibi kişişel detaylar hakkında soru sorup cevap verebilir.
ÖÇ-4Karşıdaki kişi yavaş ve net konuştuğu ve yardımcı olduğu takdirde basit bir şekilde etkileşime geçebilir.
ÖÇ-5İnsanlarla tanıştığında sosyalleşebilir.
ÖÇ-6Alışveriş merkezinde iletişime geçebilir ve alışveriş yapabilir.
Program Çıktıları
PÇ-1İnsan bedenini mikro ve makro düzeyde oluşturan yapıları (hücre, doku, organ), organları, segmentleri ve segmentlerin birbiri ile etkileşimlerini inceleyebilir.
PÇ-2İnsan bedenini fiziksel yapı temelinde ele alarak ölçme, değerlendirme yapabilir.
PÇ-3Fonksiyon bozukluklarına neden olan durumları, fonksiyonel bozuklukların boyutlarını ve kişilerin yaşamları üzerindeki etkilerini belirleyebilir.
PÇ-4Büyüme ve gelişme bozukluklarında konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-5Kronik ilerleyici hastalıklarda (kanser, kas hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar), hastalığın etkilerini (ağrı, fonksiyonel yetersizlik) azaltmada konsültasyon, hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-6Yaşlanmaya bağlı meydana gelen problemleri belirleme, öngörme, önleme, takip ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-7Hastane, özel klinik, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, engelli ve yaşlı bakım evlerinde hasta takibi ve tedavi süreçlerinde aktif rol alır.
PÇ-8Sağlığı geliştirme ve sağlık ile ilgili olası risk faktörlerini belirleme, önleme ve takip etmede aktif rol alır veya otonom olarak çalışabilir.
PÇ-9Hastalık nedeni ile fonksiyonelliğin azaldığı durumlarda tedavi uygulamalarına ek olarak yaşam alanlarının mimarisini değerlendirmek, çevresel engellerin kaldırılması amacı ile gerekli düzenlemeleri planlama ve projelendirme süreçlerinde görev alır.
PÇ-10Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
PÇ-11Engelli bireylerin tedavisi, rehabilitasyonu, mesleki beceri kazanma ve maddi kazanç elde etme amacı ile mesleki rehabilitasyon merkezi kurulumu ile ilgili proje geliştirme ve bu merkezlerde aktif görev alabilirler.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--