border=  border=

İKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2547sayılı Yüksek Öğretim Kurulu kanunu' nun 7. maddesi d (2) bendi uyarınca, Üniversitemiz Senatosunun 16 Eylül 1999 tarihli toplantısında kabul edilerek, kurulmuş ve Bakanlar Kurulu' nun yayınladığı, "21.03.2000" tarih ve "23996" Sayılı "Resmi Gazete" ile kuruluşu ve yönetmeliği onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Merkez Yönetimi:

Dr. Öğr. Üyesi İnci ÇAĞLAYAN 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Korkmaz

Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer Bilgin