border= border=
GEOMER

  2009 yılında kurulan Geomatik Uygulama ve Araştırma Merkezi (GEOMER), geomatik, doğal afetler ve atmosfer ile ilgili konulara yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, etüt, proje, yayın ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek ve bunları bilgi teknolojileriyle değerlendirerek gerekli hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.

  Öğretim üyelerimizden Prof.Dr.Turgut UZEL  ve Prof.Dr.Kamil EREN tarafından tasarlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje kapsamında, GPS uydularından gelen sinyalleri değerlendirmek üzere 4’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere ülkemizde 146 sabit referans istasyonundan oluşan bir GPS istasyonları ağı (CORS-TR) kurulmuştur. 50’den fazla bilim insanının ortaklaşa çabaları sayesinde iki sene gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak 2008 yılında hizmete başlayan ve alanında devrimci olarak nitelendirilen CORS TR sistemi, GPS uydularından gelen sinyalleri değerlendirerek 7 gün 24 saat konum belirlemesi sağlamaktadır. Bu sisteme bağlanan bir GPS aletiyle Türkiye’nin her yerinde ve KKTC sınırları içerisinde 2-3 cm mertebesinde konum belirlenebilmektedir. Bu sayede proje mühendislerinin ölçüm ve uygulama işlerinde zaman ve maliyet olarak çok büyük tasarruflar sağlanmaktadır. 

  CORS-TR sisteminin omurgasını oluşturan referans istasyonlarında alınan yaklaşık 20.250 km uzaktaki GPS uydularından gelen sinyaller değerlendirilerek her referans istasyonunun konumu, her saniye milimetreler mertebesinde hesaplamaktadır. Bu sinyallerle bundan başka başta deprem olmak üzere atmosfer ve iyonosfer çalışmaları da yapılabilmektedir. 

  CORS-TR sisteminin kontrol merkezlerinden birisi Üniversitemizde kurulmuştur. Böylece, tüm konum verileri sürekli olarak alınıp depolanmakta ve bu verilerle ulusal ve uluslararası birçok bilimsel araştırma ve uygulama projeleri yapma olanağı sağlanmaktadır. 

  GEOMER’de öncelikle CORS TR verileriyle koordinat dönüşümleri projesi yapılmıştır.

  GEOMER, yeni önemli projeler geliştirirken Üniversitemiz ile yurt içi ve yurt dışı önemli üniversiteler arasındaki işbirliği ve öğretim üyesi/öğrenci değişim anlaşmalarına zemin hazırlamaktadır.
   
  GEOMER, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme etkinliklerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel toplantılar ile mesleki hizmet içi eğitim niteliğinde kurs, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemekte ve bu tür organizasyonlara bilimsel katkılar sağlamaktadır.
   
  Çalışma alanları disiplinler arası çalışmaları gerektirdiği için GEOMER’de geomatik mühendislerinin yanısıra, fizikçiler, matematikçiler, jeodezi fotogrametri mühendisleri, inşaat mühendisleri, elektronik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, jeofizikçiler, jeologlar vb bilim insanları ortaklaşa çalışmaktadırlar.