border= border=

  KISA FİLM YARIŞMASI “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi”

   

  KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ve BAŞVURU FORMU

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” (www.sosyaldiyalog.org) kapsamında kısa film yarışması düzenlenmektedir.

   

  YARIŞMANIN KONUSU: Sosyal diyalog ve sendikal haklar

  TÜRÜ: Kısa Film Yarışması

  AMACI: Türkiye’de sosyal diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmak, sendikal hakların çalışma yaşamındaki önemine dikkat çekmek ve toplumda örgütlenme bilincine yönelik

  farkındalık yaratmaktır.

   

  BAŞVURU ŞARTLARI

  • Yarışma amatör ve profesyonel kurum ve kişilere açıktır.

  • Yarışmaya birden fazla eserle katılmak mümkündür.

  • Birden fazla eserle katılan yarışmacılar her bir eser için ayrı başvuru formu doldurmalı, şartnamede yazan diğer işlemleri tamamlamalıdır.

  • Birden fazla eserle katılan yarışmacının sadece bir eseri finalde yarışmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

  • Aynı eserin daha önce başka bir yarışmaya katılmış olması, bu yarışmaya katılmasına herhangi bir engel oluşturmaz.

  • Katılımcılar başvuru formunu (Ek-2) eksiksiz doldurmalı, şartnamede istenen ekleri tedarik etmelidir.

  • Katılımcılar şartname, başvuru formu ve eklerine ilişkin bilgiye projenin internet sitesi www.sosyaldiyalog.org ile ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi’nin resmi internet sitelerinden (www.csgb.gov.tr, www.ilo.org/ankara) ulaşabilirler.

  • Ön jüri ve jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

  • Sadece on-line başvurular kabul edilecektir. İlk başvuru aşamasında kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Katılımcılar, bütün dokümanların/eklerin imzalanarak taranmış (pdf) versiyonlarını yarışma organizasyonunun resmi e-posta adresi olan kisafilmsd@csgb.gov.tr’ye gönderecektir.

  • E-posta ile başvuru kaydı alınan katılımcılara eserlerini yüklemeleri için en geç üç (3) işgünü içinde e-posta yolu ile Dropbox1 daveti gönderilecek olup katılımcıların eserlerini bu alana yüklemeleri ile başvuruları tamamlanmış olacaktır.

  • Yarışma organizasyonu tarafından gönderilen davet e-postası çerçevesinde eserlerin dört

  (4) işgünü içinde yüklenmemesi durumunda başvuru sahibi yarışmaya katılım hakkını kaybedecektir.

  • İlk elemeyi geçerek finale kalan eser sahipleri yarışma organizasyonu tarafından ayrıca bilgilendirilecek, kendilerinden USB flaş bellek içinde gösterim kopyası ile diğer bütün dokümanların/eklerin ıslak imzalı orijinallerini aşağıda belirtilen adrese göndermeleri istenecektir. Bunları göndermeyen katılımcılar elemeleri geçmiş olsalar bile ödül hakkını kaybederler.

   

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Çalışma Genel Müdürlüğü

  Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanlığı,

  Emek Mahallesi, 17. Cadde No. 13, 06520 Emek/ ANKARA

   

  • Sosyal diyalog ve sendikal haklar kavramları ile örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki konuları kapsayan eserler; başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile on-line olarak gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

  TEKNİK ŞARTLAR

  • Yarışmaya 35 mm/16 mm çekilmiş filmler ile video tekniğiyle/dijital formatta çekilmiş her türlü eser katılabilir.

  • Dropbox adresine yüklenecek eserler aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır.

   

  o Dosya Formatı: MP4

  o Çözünürlük: 1920x1080 (1080p)

  o Audio Codec: AAC-LC

  o Video Codec:H.264

  o İdeal Frame Rate: (24, 25, 30) fps

  o İdeal Bitrate: 10 Mbps

   

  • Gösterim formatı yarışma organizasyonu tarafından belirlenir.

  • Yarışmaya katılacak filmlerin süresi, jenerik ve krediler dahil olmak üzere en az 2 dakika, en fazla 11 dakika olmalıdır.

  • 2 dakika altında kalan veya 11 dakikayı aşan yapımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Metin/diyalog (konuşma) olmayan filmler de yarışmaya kabul edilir.

  • Film dili Türkçe veya İngilizce olmalı; İngilizce veya Türkçe altyazılı olarak yüklenmelidir.

  • Altyazıdaki olası yazım hataları dereceye girmeye engel değildir. Gerekmesi durumunda düzeltilmesi istenebilir.

   

  KATILIMCILARDAN İSTENEN BELGELER

  • www.sosyaldiyalog.org, www.csgb.gov.tr ve www.ilo.org/ankara internet sitelerinden

  temin edilerek eksiksiz doldurulacak ve imzalanarak taranmış Başvuru Formu ile,

  • Eserin yasal sahibinin TC no’lu kimlik örneği (ön yüz yeterli)

  • Sinopsis (en fazla 100 kelime),

  • Yönetmenin fotoğraflı özgeçmişi (en fazla 100 kelime),

  • Varsa, filme ait afiş örneği. (en fazla 350 KB), (E-posta ile başvurunun yapılmasını takiben katılımcıya gönderilecek e-posta/davet üzerine Dropbox’a yüklenecek video ile başvuru süreci tamamlanacaktır.)

   

  ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, BİÇİMİ, YERİ VE ŞARTLARI

  • İmzalanarak taranmış başvuru formu ve ekleri en geç 15/04/2018 tarihinde saat 16.00’ya kadar kisafilmsd@csgb.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

  • Belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Katılımcıların son başvuru tarihini beklemeden başvuruda bulunmaları olası son dakika aksaklıklarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

   

  ESERLERİN YAYIMLANMASI ve TELİF HAKKI

  • Katılımcılar başvuru formu ile eklerini doldurup, eserlerini şartnamede belirtildiği şekilde yarışma organizasyonuna ilettikleri takdirde, şartname altındaki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

  • Şartname kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi yetkilidir.

  • ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi gerekli gördüğü takdirde finale kalan eserlerin tümünü yayımlayabilir ya da hiçbirini yayımlamaz.

  • Finale kalan eserler ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi tarafından organize edilen tüm etkinliklerde eserin künyesi belirtilmek şartıyla kullanılabilir. Bunun için ayrıca bir telif ücreti ödenmez.

  • Finale kalan eserlerin ticari olmayan ortamlarda (web sitelerinde, konferanslarda ya da diğer yerlerde) çoğaltılma, yeniden CD/DVD’ye basma, dağıtma, canlandırma, sergileme, saklama/arşivleme gibi hakkı ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi’ne aittir.

  • Sosyal diyalog ve sendikal haklar konusunda bilinçlendirme çalışmaları kapsamında,

  katılımcılar, ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi’ne; isimlerini, fotoğraflarını, açıklamalarını,

  kendi ifadelerinden alıntıları ve sundukları filmleri ticari olmayan nitelikteki tanıtım ve

  bilinçlendirme kampanyalarında bedel ödemeksizin kullanma hakkı verirler.

  • Katılımcılar yarışma süreçleri ve sonucu çerçevesinde herhangi bir maddi ve manevi tazminat talebi ileri sürmeyeceklerini kabul ederler.

  • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin içeriğinden tümüyle kendisinin sorumlu olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılan bir filmde telif hakkı gerektiren malzeme (müzik, görüntü vs.) kullanımı, filmin yapımcısının telif hakkına sahip olmadığı ya da o malzemeyi bu yarışma için kullanma izni olmadığı sürece yasaktır.

  • ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi eserler çerçevesinde oluşabilecek olası telif hakları ihlalleri, haksız fiiller ya da yürürlükteki yasaların herhangi bir şekilde ihlalinden sorumlu tutulamazlar. Bu konularda sorumluluk katılımcıya aittir.

  • Ödül alan katılımcılardan iş bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, elde ettikleri ödül, unvan ve yarışmaya bağlı kazanımlarının geri alınması/tahsili hakkı ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi’ne aittir.

  • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi’ne aittir.

   

  Yarışmaya katılan ve başvuru formunu doldurmuş (ekipte yer alıp formda adı geçen) yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler de bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.

   

  YARIŞMA TAKVİMİ

  Başvuru Başlangıç Tarihi: 05/02/2018

  Başvuru Bitiş Tarihi: 15/04/2018

  Sonuçların Duyurulması: 01/05/2018 (Yoğunluk nedeniyle olası tarih değişikliği hakkı saklıdır)

  Ödül Töreni: Ayrıca duyurulacaktır.

   

  DEĞERLENDİRME

  • Yarışmaya katılacak eserler, ikili eleme sistemi çerçevesinde değerlendirilecektir.

  • Yarışmaya katılacak eserlerin ilk elemesi ön jüri tarafından yapılacaktır. Ön jüri, sinema alanında ve sosyal diyalog-sendikal haklar konusunda yetkin kişiler ile ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi uzmanlarından oluşacaktır.

  • Ön jüri, tüm başvuruları değerlendirecek, finale kalacak en az 7 eseri belirleyecektir.

  • Finale kalan eserler ÇSGB, ILO Türkiye Ofisi, AB ve konfederasyonların temsilcileri ile

  ulusal veya uluslararası alanda tanınmış, sinema alanında uzman kişilerden oluşan Jüri tarafından değerlendirilecektir.

  • Jüri, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine hak kazanacak eserleri belirleyecektir.

  • Ön jüri ve jüri kararlarını salt çoğunlukla verir.

  • Ön jüri ile jürinin değerlendirmesinde gizlilik esastır.

  • Jüri tarafından açıklanan sonuçlar, genel koşullar çerçevesinde, kesindir.

   

  ÖDÜLLER

  • Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri

  verilecektir.

  • Ödüle hak kazanan eserlerin yapım ekibinin (yazar, yönetmen, oyuncular vb.), ÇSGB

  ve ILO Türkiye Ofisi tarafından belirlenecek kişi sayısı ile sınırlı kalmak şartıyla, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden birinde film yapım seminerine/ atölye çalışmasına ücretsiz katılımı sağlanacaktır.

  • Ödüle hak kazanıp yurtdışına gönderilecek olan kişilerin yol ve iaşe masrafları da proje bütçesinden karşılanacaktır.

   

  SONUÇLARIN DUYURUSU VE ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

  • Yarışma sonuçları 01/05/2018 tarihinde www.sosyaldiyalog.org, www.csgb.gov.tr ile

  www.ilo.org/ankara internet sitelerinde duyurulacaktır.

  • Ödül töreninin tarihi, yeri ve saati www.sosyaldiyalog.org, www.csgb.gov.tr ile

  www.ilo.org/ankara internet sitelerinde ilan edilecektir.

  • Ödüle hak kazanan katılımcılara ayrıca, e-posta / telefon yoluyla da bilgilendirme

  yapılacaktır.

   

  YARIŞMA ORGANİZASYONU İRTİBAT

  Yarışmaya ilişkin sorularınız için kisafilmsd@csgb.gov.tr e-posta adresinden iletişime

  geçilebilir.

  Yarışmaya ilişkin gelen soruların gruplandırılmasını müteakip ilgili cevaplara

  www.sosyaldiyalog.org internet adresinde sık sorulan sorular (SSS) başlığından da ulaşmak

  mümkün olacaktır.


  << NEWS